Αρχική Διαβητολόγος Dr. Ανδρέας Κατσάμπας Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής

Dr. Ανδρέας Κατσάμπας Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Dr. Ανδρέας Κατσάμπας

Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής και Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Rate it