Αρχική Αθλητίατρος Dr. Ξενοφών Ρούσσης MD,Phd Χειρουργός Ορθοπεδικός – Ειδικός Αθλητίατρος

Dr. Ξενοφών Ρούσσης MD,Phd Χειρουργός Ορθοπεδικός – Ειδικός Αθλητίατρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Dr. Ξενοφών Ρούσσης MD,Phd
Χειρουργός Ορθοπεδικός – Ειδικός Αθλητίατρος
Πρόεδρος Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΠΣΑ
Πρόεδρος της Αθλητιατρικής Εταιρίας Ιατρών Αγώνων (ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.)

Dr. Ξενοφών Ρούσσης MD,Phd Χειρουργός Ορθοπεδικός – Ειδικός Αθλητίατρος
4.4 7