Δωρεάν εξετάσεις για τη διάγνωση και την  αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου, ξεκίνησαν  την  Δευτέρα 27 Ιανουαρίου και θα συνεχιστούν έως τις 7 Φεβρουαρίου, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα διενεργείται από την Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ). Όσοι ενδιαφέρονται να κλείσουν ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ανοιχτή γραμμή υποστήριξης ή τον ιστότοπο της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ).

Ο αριθμός επικοινωνίας για ραντεβού με κάποιον από τους 150 εθελοντές ιατρούς του προγράμματος είναι : 211 800 0164

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να πληκτρολογήσουν στο www.xroniosponos.gr, ώστε να κλείσουν ραντεβού, αλλά και να απαντήσουν σε ένα χρήσιμο ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό του είδους του πόνου.

#########