Με αφορμή την ανακριβή αναφορά σε ορισμένα δημοσιεύματα ότι “σύμφωνα με το ΣΦΕΕ το κέρδος των φαρμακοποιών αγγίζει το 35%”, κάνουμε την ακόλουθη δήλωση:Η συγκεκριμένη αναφορά δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις του ΣΦΕΕ και ουδέποτε ο ΣΦΕΕ ή ο Πρόεδρος του κ. Διονύσιος Φιλιώτης έχουν κάνει τέτοια δήλωση στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες για τα θέματα της φαρμακευτικής αγοράς

.

 

Δηλώνουμε επίσημα ότι το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών δεν είναι θέμα του ΣΦΕΕ, δεν τον αφορά, και οποιαδήποτε αναφορά γίνεται με την χρήση του ονόματος του ΣΦΕΕ είναι ανακριβής.

#########