Η ανακοίνωση του ΙΣΑ έχει ως εξής:

“Μετά τις έντονες προσπάθειες και παρεμβάσεις του ΙΣΑ στον ΕΟΠΥΥ για την καθυστέρηση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΑΠΟΤΕ στους ιατρούς εκδόθηκαν την 7/11/2013 εντάλματα πληρωμής του συγκεκριμένου ταμείου ύψους 2.184.531 ευρώ, τα οποία τις προσεχείς ημέρες θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους.

Μετά από επικοινωνία επίσης του ΙΣΑ με τις οικονομικές υπηρεσίες του ΤΑΠΟΤΕ ενημερωθήκαμε ότι θα υπάρχει πλέον συνεχής  ροή έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής ώστε  περί τα τέλη του 2013 να έχουν πληρωθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μηνών έως Σεπτέμβριο 2011. Τέλος λάβαμε γνώση ότι προωθείται και η πληρωμή για τους τελευταίους 4 μήνες του 2011 και ότι ο χρόνος πληρωμής τους εξαρτάται από την εκταμίευση συμπληρωματικών πιστώσεων.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να πιέζει για την άμεση πληρωμή των οφειλομένων στους ιατρούς προασπίζοντας τα συμφέροντα τους.”

#########