Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2010,  Με διακεκριμένους επιστήμονες/ομιλητές θα πλαισιωθεί και το φετινό Συνέδριο της ΕΕΦαΜ (17/2-19/2) στο Μέγαρο Μουσικής. Κεντρικός τίτλος: «Η φαρμακευτική αγορά στη νέα δεκαετία. Εξέλιξη ή Ανατροπή;». Ένα από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν, το οποίο θα κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου (Τετάρτη 17/2), «Οι μακροοικονομικές τάσεις στο χώρο του φαρμάκου τα επόμενα χρόνια». Στο στρογγυλό τραπέζι θα προεδρεύσουν ο κ. Ι. Κυριόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και ο κ. Β. Νειάδας, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ. Συγκεκριμένα, ο κ. Κυριόπουλος επισημαίνει, «Τα επόμενα έτη, η διεθνής φαρμακοβιομηχανία θα βρεθεί ενώπιον της λήξης των ευρεσιτεχνιών πολλών και σημαντικών, από οικονομική και κλινική άποψη, φαρμάκων, που κατατάσσονται στην κατηγορία των blockbusters

.

 

Oι εξελίξεις θα σηματοδοτηθούν από την ανάδυση του τομέα της βιοτεχνολογίας, με νέο οργανωτικό υπόδειγμα, σημαντικά διαφορετικό από το «κλασσικό» μοντέλο των φαρμακοβιομηχανιών, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από μικρά αυτόνομα και ευέλικτα σχήματα, υψηλής εξειδίκευσης.

Η συνεχώς εντεινόμενη πίεση στα οικονομικά των συστημάτων υγείας και ασφάλισης, αναμένεται να διευρύνει τη χρήση των γενοσήμων στην κλινική πρακτική, ενώ οι αυξανόμενες προσδοκίες των ασθενών στη θεραπευτική επιλογή, συντείνουν στη μεταβολή του ισχύοντος καταναλωτικού προτύπου. Συνεπώς, η αγορά του φαρμάκου αναμένεται να εξελιχθεί προς ένα νέο οργανωτικό παράδειγμα. Αν αυτή η μετεξέλιξη οδηγήσει στην βίαιη ανατροπή, θα πρέπει να συνεξεταστεί από μια σειρά διαφορετικών παραγόντων, όπως τα νέα οργανωτικά σχήματα, η ευελιξία και η διαδραστικότητα στην επικοινωνία, η άμεση αξιολόγηση των μηνυμάτων της αγοράς και η αυξημένη κοινωνική ευθύνη που θα απαιτηθεί από μέρους των εταιριών προς τους χρήστες των προϊόντων».

Στο πλαίσιο του ίδιου τραπεζιού ο κ. Ι. Στουρνάρας, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών,  θα αναπτύξει τη θέση του σχετικά με τις ρεαλιστικές & καινοτόμες τάσεις/προτάσεις,  στον χώρο της Υγείας του σήμερα και του μέλλοντος, που θα συνεισφέρουν στην ουσιαστική ανάπτυξή του. Τίτλος της ομιλίας του«Τάσεις στην αγορά υγείας και φαρμάκου τα επόμενα χρόνια».

Στη συνέχεια της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου, αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, τα ευρήματα έρευνας Αγοράς, που εκπόνησε η εταιρεία ερευνών TNS ICAP  στην ιατρική κοινότητα για το πως εκλαμβάνουν οι γιατροί τη μεταμόρφωση του φαρμακευτικού marketing και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Την έρευνα «Αναζητώντας το ιδανικό μοντέλο προώθησης: Ελληνική πραγματικότητα και συγκρίσεις με διεθνείς τάσεις». θα παρουσιάσει η κα Μ. Καραχάλιου, Healthcare Director TNS ICAP. Συγκεκριμένα, με ποσοστό 77% αξιολόγησαν οι ιατροί την αύξηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, αναφορικά με τη συνολική ποιοτική αναβάθμιση στην επαφή τους με τους εκπροσώπους των  Φαρμακευτικών εταιριών. Με υψηλό ποσοστό, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, εμφανίζονται η αύξηση των υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω Internet με 73% και η βελτίωση της  ποιότητας των επαφών με τους Ιατρικούς επισκέπτες, με ποσοστό 64%.

Οι Έλληνες ιατροί, συγκριτικά με άλλες χώρες, σχετικά με τη διαμόρφωση της σχέσης με μια φαρμακευτική εταιρία, αξιολογούν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, την ποιότητα των  επαφών τους με τους Ιατρικούς Επισκέπτες(Ι.Ε.). Πλέον σημαντικοί παράγοντες, αναφέρονται, η προσωπικότητα, οι γνώσεις και ο επαγγελματισμός, η κλινική εμπειρία με τα προϊόντα της εταιρίας και τα προγράμματα εκπαίδευσης/ενημέρωσης των ιατρών. Στα σημαντικά κριτήρια των γιατρών, προκειμένου να εκτιμήσουν την αξία μιας συνάντησης με έναν Ι.Ε., συγκαταλέγεται ο σεβασμός του χρόνου τους, η προώθηση της ορθής χρήσης του προϊόντος και η ικανότητα του Ι.Ε. να διερευνά, ακούει και απάντα ικανοποιητικά στις ερωτήσεις. Τέλος, στην κατάταξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφόρησης, η πρώτη θέση ανήκει στις Ιατρικές ημερίδες με ανταλλαγή απόψεων, ενώ στις τελευταίες θέσεις, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, βρίσκεται η χρήση νέων ηλεκτρονικών μέσων (όπως webcasts και e-detailing).

Στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου (Πέμπτη 18/2), η έναρξη των συζητήσεων θα γίνει από αξιόλογους ομιλητές από το εξωτερικό. Κεντρικό θέμα: «Το φαρμακευτικό περιβάλλον στην επόμενη δεκαετία». Στο πλαίσιο της ομιλίας της η κα M. Chui, Senior Principal
& Global Lead Pharmerging Markets, IMS, θα εστιάσει στις αναδυόμενες Φαρμακευτικές αγορές που έχουν «συνταράξει» τη διεθνή φαρμακευτική αγορά (Pharmerging Markets shaking up the world). Η κα Chui σημειώνει, «Ως απάντηση στις  πρωτοφανείς αλλαγές στην αγορά και της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης των τελευταίων 18 μηνών, έχουμε αναπτύξει ένα πρωτοποριακό σχέδιο επαναπροσδιορισμού των ευκαιριών που παρουσιάζονται τώρα, στις αναδυόμενες αγορές. Παράλληλα προσδιορίζουμε ποια είναι η κύρια πηγή που μπορεί να αποφέρει την επιθυμητή ανάκαμψη. Μέσω της πρότασής μας,, αναδεικνύουμε ξεκάθαρα τους δείκτες αυτούς, που σχετίζονται με τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής, τις ορθές προτεραιότητες επένδυσης και τους κρίσιμους παράγοντες για μακροπρόθεσμη επιτυχία σε αυτές τις αγορές.»

Στη συνέχεια, ο κ. R. Natanek, Marketing & πωλήσεις για Φαρμακευτικά & Ιατρικά προϊόντα στην Ευρώπη, McKinsey, Λονδίνο, θα προβάλλει τα νέα οργανωτικά μοντέλα που αναμένονται
να επικρατήσουν στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή φαρμακευτική αγορά. Όπως αναφέρει ο κ. Natanek «Τρεις είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που ωθούν τις φαρμακευτικές εταιρίες να επανεξετάσουν την εμπορική τους οργάνωση, οι αυξημένοι περιορισμοί εισόδου στην αγορά, επιπλέον και της αναδιάρθρωσης των δημόσιων, υγειονομικών δαπανών, η μετάβαση από ‘blockbusters’ σε πιο κατακερματισμένη και εξειδικευμένη γκάμα προϊόντων και η συνεχής προσδοκία από τις επιχειρήσεις για εξοικονόμηση κόστους» ενώ συμπληρώνει ότι, «ως εκ τούτου τα νέα οργανωτικά μοντέλα, για τα επόμενα 3-5 χρόνια, πρέπει να κομίσουν εμπειρία από άλλες βιομηχανίες και να προετοιμαστούν για τολμηρές αλλαγές. Επιπλέον, απαιτούνται ενέργειες, ενδεικτικά, όπως το ‘χτίσιμο’ μιας ‘ευκίνητης’ μηχανής, ικανής να λανσάρει νέα αλλά μικρότερης εμβέλειας προϊόντα, επανεξέταση των τοπικών έναντι των κεντρικών πρακτικών, τόσο στον τομέα του marketing όσο και στον ιατρικό και υποστηρικτικό τομέα, συνεργασία με τους προμηθευτές για την κατανόηση των αναγκών τους και ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων.»

Τον κύκλο των παρουσιάσεων θα κλείσει ο κ. R. Angelmar, Καθηγητής Marketing INSEAD. “The changing face of the pharmaceutical industry: meeting the challenges of today and tomorrow”. Στην παρουσίαση δίνεται έμφαση στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, “The Pharmaceutical Industry in Europe in 2020”, που μόλις ολοκληρώθηκε από το INSEAD.  Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ ανώτατων διοικητικών στελεχών της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας (CEOs, μέλη Διοικητικών συμβουλίων, διευθυντές περιφερειών, διευθυντές χωρών). Ο κ. Angelmar επισημαίνει, «Οι 42 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούν πάνω από το 60% των παγκόσμιων φαρμακευτικών πωλήσεων και περιλαμβάνουν 18 από τις 20 κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως. Βάσει της έρευνας τα διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας συμφωνούν σε ορισμένες μελλοντικές πτυχές της βιομηχανίας αλλά και διαφωνούν έντονα σε πολλές άλλες.»

#########