Τα αποτελέσματα  του COVAX Registry της EULAR έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ατόμων με φλεγμονώδεις RMDs ανέχεται καλά το COVID εμβόλιο, καθώς δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο προφίλ ασφαλείας συγκριτικά με το αντίστοιχο στο γενικό πληθυσμό ή σε άτομα με μη φλεγμονώδεις RMDs. Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σύντομες αντιδράσεις στην ένεση. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκαν επιπλέον ερωτήσεις περί ασφάλειας σε άτομα με φλεγμονώδεις RMDs ήταν η ανησυχία ότι το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει έξαρση της νόσου. Στην παρούσα μελέτη, μόνο το 4,4% των ατόμων εμφάνισαν έξαρση μετά το COVID εμβόλιο και μόνο το 0,6% κατηγοριοποιήθηκε ως σοβαρή. Η πλειοψηφία των ασθενών (>98%) μπόρεσαν να συνεχίσουν τη λήψη της κανονικής τους αγωγής χωρίς αλλαγές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη μελέτη παρατηρήθηκε χαμηλό ποσοστό COVID-19 λοιμώξεων στα άτομα με ρευματικά και μυοσκελετικά προβλήματα  μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους.

Τα ανωτέρω ευρήματα είναι πολύτιμα και θα υποστηρίξουν τις συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αναλογία οφέλους/κινδύνου για τον COVID εμβολιασμό για άτομα με ρευματικά και μυοσκελετικά προβλήματα. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές θα φανούν χρήσιμες για την ανάπτυξη νέων και αναθεωρημένων συστάσεων.

Γενικά, άτομα με φλεγμονώδεις ή αυτοάνοσες ρευματικές και μυοσκελετικές νόσους (RMDs) δεν έχουν συμπεριληφθεί σε προγράμματα κλινικών δοκιμών για εμβόλια κατά της COVID-19. Το γεγονός, αυτό, είχε εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των COVID εμβολίων σε ασθενείς με φλεγμονώδεις RMDs. Το Registry COVAX επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του COVID εμβολιασμού σε άτομα με RMDs. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση αποκαλύπτει δεδομένα από > 5.000 άτομα που νοσούν από διάφορες RMDs και εμβολιάστηκαν με διαφορετικά είδη COVID-19 εμβολίων. Τα ευρήματα θα καθησυχάσουν τους επαγγελματίες υγείας και τους εμβολιασμένους αλλά θα ενισχύσουν και την εμπιστοσύνη των νοσούντων στην ασφάλεια των εμβολίων.

Το Φεβρουάριο 2021, η EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology), δημιούργησε το COVAX, το οποίο αποτελεί μητρώο όπου ιατροί συλλέγουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον COVID εμβολιασμό σε άτομα με φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις RMDs. Στους ρευματολόγους, σε χώρες που συνεργάζονται με την EULAR, ζητήθηκε αν καταγράψουν όσα περισσότερα περιστατικά γίνεται σε άτομα με RMDs που έλαβαν ένα COVID-19 εμβόλιο, ανεξαρτήτως της εμφάνισης ή όχι ανεπιθύμητων ενεργειών.

Από το Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο 2021, συλλέχθηκαν πληροφορίες για 5.121 άτομα με διαφορετικές RMDs που έλαβαν μία τουλάχιστον δόση από ένα COVID εμβόλιο. Οι πιο κοινές φλεγμονώδεις RMDs ήταν η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα. Οι πιο κοινές μη φλεγμονώδεις RMDs ήταν η οστεοαρθρίτιδα και η οστεοπόρωση. Μεταξύ των φλεγμονωδών RMDs ασθενών, το 54% λάμβανε καθιερωμένο συνθετικό αντιρρευματικό τροποποιητικό της νόσου (csDMARD), το 42% λάμβανε βιολογικά DMARDs (bDMARDs) και το 35% λάμβανε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (ήτοι glucocorticoids, mycophenolate, azathioprine).

#########