Αρχική Ειδήσεις - Νέα Σημαντικά νέα για την αντιμετώπιση της νόσου του Crohn

Σημαντικά νέα για την αντιμετώπιση της νόσου του Crohn

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η MSD (γνωστή ως Merck στις ΗΠΑ και τον Καναδά) ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση των ενδείξεων στη θεραπεία ενεργού νόσου Crohn ώστε να συμπεριληφθούν ασθενείς με μέτρια μορφή νόσου που δεν έχουν παρά το γεγονός ότι έχουν ακολουθήσει πλήρη κι επαρκή αγωγή με κορτικοστεροειδή και/ή ανοσοκατασταλτικό ή οι δεν καλή ανοχή και συνεπώς η εν λόγω αγωγή.

 

Η έγκριση ακολούθησε την θετική γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στις 17 Μαρτίου 2011 από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP) και επεκτείνει τη χρήση της ινφλιξιμάμπης εκτός των σοβαρών μορφών της ενεργού νόσου Crohn σε μέτριες ως σοβαρές μορφές.


«Η έγκριση της χορήγησης  της ινφλιξιμάμπης για ασθενείς με μέτρια νόσο του Crohn αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη για τους κλινικούς ιατρούς», αναφέρει ο Paul Rutgeerts, Καθηγητής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Leuven, Βέλγιο. «Οι ιατροί τώρα να εφαρμόσουν στην πρακτική τους τα διδάγματα της μελέτης SONIC που προσέφερε περισσότερες γνώσεις για τα οφέλη της έναρξης θεραπείας με ινφλιξιμάμπη, είτε ως ή σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη, πιο νωρίς για την αντιμετώπιση της μέτριας προς σοβαρή νόσου του Crohn».


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκριση με την επισκόπηση των δεδομένων από πολλές κλινικές μελέτες σχετικά με την ινφλιξιμάμπη συμπεριλαμβανομένης της SONIC (Study of Biologic and Immunomodulator Naïve Patients in Crohns) κατά την οποία έγινε σύγκριση ανάμεσα στην ινφλιξιμάμπη και την αζαθειοπρίνη σε ασθενείς με μέτρια προς σοβαρή βαρύτητα της νόσου του Crohn. Η μελέτη έδειξε ότι ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που λάμβανε ινφλιξιμάμπη σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη ή ινφλιξιμάμπη μόνο πέτυχε ύφεση άνευ στεροειδών και πλήρη επούλωση του βλεννογόνου σε σύγκριση με ασθενείς που λάμβαναν αζαθειοπρίνη μόνο.


«Οι γαστρεντερολόγοι έχουν σήμερα μία νέα επιλογή για να επιτύχουν ύφεση άνευ κορτικοστεροειδών και να βελτιώσουν τη θεραπεία των ασθενών με μέτρια ενεργό νόσο του Crohn», ανέφερε ο JeanFrédéric Colombel, γιατρός, καθηγητής , στο Centre Hospitalier Universitaire Lille, Lille, στη Γαλλία και πρώτος ερευνητής στη Μελέτη SONIC.

Η ινφλιξιμάμπη έχει το πιο εκτεταμένο εύρος ενδείξεων στην αντιμετώπιση των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου στην Ευρώπη και είναι η μόνη θεραπεία που έχει εγκριθεί για χρήση σε ελκώδη κολίτιδα, μέτριας προς σοβαρής ενεργού νόσου του Crohn, νόσο του Crohn με συρίγγια και παιδιατρική νόσο του Crohn. Η επέκταση χορήγησης του σε ασθενείς που πάσχουν από μέτρια – σοβαρή νόσο του Crohn, υποστηρίζεται με πάνω από 12 χρόνια εμπειρία σε ασθενείς στην αντιμετώπιση των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Η ινφλιξιμάμπη εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση σε σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn το 1999.