Συνάντηση πραγματοποίησαν την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Βασίλη Πλαγιανάκου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Τάκη Γεωργακόπουλου, με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Θέμα της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ήταν η εξεύρεση λύσης για το ζήτημα των κλειστών προϋπολογισμών και των επιστροφών (rebate και clawback), που έχουν οδηγήσει σε κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετέχουν και οι φυσικοθεραπευτές.

 

Ο κ. Ξανθός κατέθεσε τις προτάσεις του Υπουργείου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την επιπλέον ενίσχυση των κωδικών για τους φορείς Π.Φ.Υ., με το ποσό των 30.000.000 ευρώ, που θα κατανεμηθεί αναλογικά και στον κωδικό ΣΤ – Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, ενώ – όπως ανέφερε – οι λύσεις για την εξάλειψη του clawback του β΄ εξαμήνου του 2018 είναι περιορισμένες.

 

Είναι γνωστό ότι η δαπάνη φυσικοθεραπείας το 2018 είναι πολύ υψηλότερη από τα καθορισμένα ετήσια όρια των 68.000.000 ευρώ και ανέρχεται (προ rebate) στα 100.000.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει τεράστια ποσοστά επιστροφής rebate αλλά και clawback, καθώς, μόνο για το α΄ εξάμηνο, το clawback ανέρχεται στο 26,05%.

 

Όπως αναφέρει με ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών:

«Είναι γεγονός ότι η δαπάνη φυσικοθεραπείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, εάν αναλογιστούμε ότι, με τον ισχύοντα από την 1-11-2018 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ Β΄ 4898), διευρύνθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες δικαιολογείται η εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για άλλες παθήσεις, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και η κυστική ίνωση, παρατάθηκε ο χρόνος διενέργειας συνεχόμενων και δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας κάθε μήνα, εφ΄ όρου ζωής».

Ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε την αύξησης της δαπάνης για τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, γεγονός που θα συμβεί αμέσως μόλις ενσωματωθούν στο σύστημα οι νέες δυνατότητες συνταγογράφησης για τέτοιου είδους ασθένειες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών θα σταθμίσει τα γεγονότα, με βάση τις δεσμεύσεις του Υπουργού για ενίσχυση της επιτρεπτής δαπάνης για φυσικοθεραπεία από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 2019, αλλά και τις επερχόμενες εθνικές εκλογές και θα καθορίσει αναλόγως τη στάση του κλάδου εφεξής.

#########