Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα λόγω της πανδημίας καθυστέρησαν την έγκαιρη διάγνωση από το γιατρό τους δεν προσήλθαν στα ιατρεία πνεύμονος με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος θεραπείας και ίσως ίασης. Από την άλλη το άσθμα και η φυματίωση είναι εδώ το ίδιο απειλητικά και με την πανδημία ακόμα πιο επικίνδυνα νοσήματα. Αυτά είναι μερικά από τα θέμα του 29ου πνευμονολογικού συνεδρίου.

 Η σημασία του σωστού ελέγχου και θεραπείας του σοβαρού άσθματος, ειδικότερα σε σχέση με τους βιολογικούς παράγοντες. Ελάχιστοι ασθενείς με σοβαρό άσθμα υπό βιολογικό παράγοντα νόσησαν από covid-19 και αυτοί όχι σοβαρά. Καμία διασωλήνωση – κανένας θάνατος (τα στοιχεία θα παρουσιαστούν σε εργασία στο συνέδριο)

Αλλαγή στην φιλοσοφία αντιμετώπισης του ήπιου άσθματος – όχι πια θεραπεία με β2-διεγέρτη βραχείας δράσης (aerolin) κατ΄επίκληση αλλά φορμοτερόλη/ICS κατ’ επίκληση. Γιατί το άσθμα ακόμα και στις ήπιες μορφές του σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα αν δεν θεραπεύεται σωστά. Σε εργασία που θα ανακοινωθεί στο συνέδριο 34% των ασθενών που προσήλθαν με παρόξυνση άσθματος στα ΤΕΠ δε γνώριζαν ότι είχαν άσθμα, ενώ η πλειοψηφία αυτών (72%) είχαν ήπιο άσθμα και ανήκαν στο στάδιο Ι και ΙΙ της νόσου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ – ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Καμπάνια πρώιμης διάγνωσης (screening) καρκίνου του πνεύμονα με χρήση low-dose CT θώρακος σε ασθενείς αυξημένου κινδύνου – τα είπε ο πρόεδρος….

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην έγκαιρη διάγνωση νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα – φόβος και διστακτικότητα των ασθενών να επισκεφθούν τους γιατρούς τους. Παρόλα αυτά τα βρογχολογικά εργαστήρια όλων των Νοσοκομείων συνέχισαν και συνεχίσουν την λειτουργία τους κανονικά (με την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και τα απαραίτητα μέτρα) – πρέπει να τονιστεί αυτό!

Τα Πνευμονολογικά τμήματα που ασχολούνται με την θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα (χημειοθεραπεία – ανοσοθεραπεία) συνέχισαν απρόσκοπτα την λειτουργία τους κατά την διάρκεια της πανδημίας, χωρίς να υπάρξουν μείζονα προβλήματα σε προσωπικό και ασθενείς από λοιμώξεις SARS-COVID.

Στην σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική του καρκίνου του πνεύμονα ο ρόλος της επεμβατικής Πνευμονολογίας ενισχύεται με το ενδοβρογχικό υπέρηχο να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην σύγχρονη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου αλλά και διαγνωστική προσπέλαση περιφερικών βλαβών – ανάλογες εργασίες θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Η φυματίωση είναι εδώ. Μπορεί μια νεότερη αερογενώς μεταδιδόμενη λοιμώδης πανδημική νόσος να μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά η φυματίωση εξακολουθεί να υπάρχει και να προσβάλει κυρίως τους ευάλωτους και αδύναμους. Τα διαχρονικά προβλήματα συγχρωτισμού και πλημμελούς συμμόρφωσης με την απουσία μέτρων πρόληψης της μετάδοσης στις ευάλωτες ομάδες έγιναν ακόμα πιο εμφανή στην αρχή του δεύτερου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας, όπου μεγάλο ποσοστό της μετάδοσης της CΟVID19 οφειλόταν σε διασπορά μεταξύ των προσφύγων-μεταναστών. Σε αυτό τον πληθυσμό παρατηρήθηκε επίσης το ενδιαφέρον φαινόμενο της ταυτόχρονης λοίμωξη από ενεργό φυματίωση και SARS-COV-2.

ΑΣΘΜΑ

Η σημασία του ελέγχου και της θεραπείας του άσθματος, ειδικότερα του σοβαρού  την περιοδο της πανδημίας είναι κομβικής σημασίας. Τα συμπτώματα παρόξυνσης του άσθματος προσομοιάζουν με τα συμπτώματα covid-19 λοίμωξης. Ελάχιστοι ασθενείς με άσθμα νόσησαν από covid-19 και αυτοί όχι σοβαρά. Κάποια σχετικά στοιχεία θα παρουσιαστούν σε εργασία στο συνέδριο. Σημαντική αλλαγή υπάρχει στη φιλοσοφία αντιμετώπισης του ήπιου άσθματος όπου η προτεινόμενη θεραπεία δεν είναι ανακουφιστική αλλά περιλαμβάνει εισπνεόμενη κορτιζόνη κατ’ επίκληση. Ένα άλλο θέμα που θα ανακοινωθεί σε εργασία στο συνέδριο είναι ότι το 1/3 των ασθενών που προσήλθαν στα ΤΕΠ με παρόξυνση άσθματος δεν γνώριζαν ότι είχαν άσθμα, άρα ακόμη και σήμερα το άσθμα υποδιαγιγνώσκεται..