Μετά και την τελευταία δημόσια αποκάλυψη , ότι ο ΕΟΠΥΥ – λόγω της  γνωστής δραματικής μείωσης του προϋπολογισμού δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης – εξαρτά την έγκριση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μόνο σε καρκινοπαθείς με … ικανοποιητικό προσδόκιμο διάστημα επιβίωσης , είναι πλέον πάρα πολλοί οι ασθενείς με βαριές παθήσεις που εξετάζουν σοβαρά τη δυνατότητα να πάρουν μόνοι «στα χέρια τους» το δικαίωμά τους για ζωή .

Συγκεκριμένα , οι ( μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης  PHARMAShareοργανωμένοι ) ασθενείς , ανεξαρτήτως επί μέρους πάθησής τους , ήδη ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν άμεσα την υπάρχουσα διεθνώς νομική δυνατότητα για ΑΤΟΜΙΚΗ εισαγωγή – στις αναγκαίες σε αυτούς μικροποσότητες – προσιτών σε τιμή γενόσημων αντιγράφων πανάκριβων πρωτότυπων φαρμάκων , κατ’ εξαίρεση της ισχύουσας γενικής προστασίας των πολυεθνικών που τα έχουν κατοχυρώσει με πατέντα σε ισχύ ( καθώς επίσης και από το γεγονός  μη παρακώλυσης του δικαιώματός τους αυτού λόγω ανυπαρξίας γνωστοποίησης ή αδειοδότησης προς δημόσια κυκλοφορία εντός της Χώρας των – ιδιωτικά εκ μέρους τους εισαγόμενων – συνταγογραφημένων φαρμάκων τους ) .

Μάλιστα , η επιχειρούμενη αξιοποίηση των πιο πάνω – υπέρ των ασθενών αποκλειστικά   – νομικών πλεονεκτημάτων δεν αφορά μόνο όσους από αυτούς έχει αποκλείσει ο ΕΟΠΥΥ από τη δωρεάν χορήγηση ακριβών φαρμάκων που ήδη κυκλοφορούν στην Ελλάδα .  Επιπρόσθετα , δηλ , θα αφορά αυτή και τη δυνατότητα αυτο-εισαγωγής προσιτών γενοσήμων ΝΕΩΝ φαρμάκων ( με καινοτόμες θεραπείες , σωτήριες της ζωής των ασθενών σε αρκετές περιπτώσεις ) , για τα οποία αυτά σκευάσματα το … κοινωνικό μας κράτος συνιστά στους πολυπληθείς σοβαρά πάσχοντες ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΤΩΝ , μέχρι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι δημόσιοι πόροι για την ασφαλιστική αποζημίωση των νέων αυτών φαρμάκων και , κατ’ επέκταση για την έναρξη κυκλοφορίας τους εντός της Χώρας ( Ενώ , φυσικά , οι πάντες γνωρίζουν ότι – προκειμένου για βαριές παθήσεις – είναι εξαιρετικά κρίσιμο και το ελάχιστο διάστημα που διαρρέει αναξιοποίητο ) .

Προφανώς , μιλώντας εν προκειμένω για εξασφάλιση γενόσημων αντιγράφων , αυτά δεν πρόκειται να αναζητούνται ( όπως επισημαίνουν σχετικά οι αρμόδιοι της  εν λόγω   Εθελοντικής Οργάνωσης Ασθενών )  ανάμεσα στις – αναξιόπιστες , ως επί το πλείστον –  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  λιανεμπορικές πηγές . Αντιθέτως , η αναζήτησή τους θα γίνεται προς την κατεύθυνση εξασφάλισης συνεργασίας με  πλήρως πιστοποιημένους  προμηθευτές γνήσιων & ασφαλών γενόσημων , σε Χώρες μάλιστα νόμιμης κυκλοφορίας / διάθεσής τους .

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσιτότητας – από πλευράς τιμής – των γενόσημων φαρμάκων ( στον αντίποδα της υψηλής , αδικαιολόγητα συνήθως , τιμής των εντός πατέντας πρωτοτύπων τους ) αποτελούν τα νέα φάρμακα προς θεραπευτική αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C : Ενώ τα πρωτότυπα Sovaldi & Harvoni τιμώνται στην Ελλάδα – ως πακέτο τρίμηνης θεραπείας – στο αστρονομικό ποσό των 43.655,85 και 50.259,99 Ευρώ αντίστοιχα , αντιθέτως τα πλήρως ισοδύναμα αντίγραφά τους είναι δυνατό να εξασφαλιστούν με έκπτωση έως και 99 % επί των προαναφερόμενων ποσών – δηλ. 436,56 και 502,60 Ευρώ αντίστοιχα ( με άλλα λόγια , μόλις στο 1 % της επίσημης λιανικής τιμής τους ) !

Ενόψει ότι το πιο πάνω νόμιμο δικαίωμα για αυτο-εισαγωγή φαρμάκων παρέχεται στους ασθενείς ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΑΣΗ ,  η προαναφερόμενη ΜΚΟ  PHARMAShareπροσφέρει εν προκειμένω τις αφιλοκερδείς υπηρεσίες της προς τους όποιους ενδιαφερόμενους ασθενείς , σε αμιγώς υποστηρικτικό επίπεδο . Υποστηρικτικές , δηλ , υπηρεσίες που καταλαμβάνουν το πλήρες εύρος της όλης εισαγωγικής διαδικασίας , για λογαριασμό των μελών της που αδυνατούν να καλύψουν μόνοι τους το σύνολο των απαιτούμενων εν προκειμένω σταδίων νόμιμης εισαγωγής των συνταγογραφημένων φαρμάκων τους ( με πρώτο στάδιο αυτό της εξασφάλισης αξιόπιστων αλλοδαπών προμηθευτών με διαθέσιμα γενόσημα , το ίδιο ασφαλή με τα «πατενταρισμένα» πρωτότυπά τους και από πλευράς ισοδύναμων θεραπευτικών αποτελεσμάτων ) .

Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες , μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εν λόγω Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης  ( www.pharma-share.org ) , όπου είναι διαθέσιμη και η σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ατομική εισαγωγή προσιτών φαρμάκων .

 

 

#########