Η αραβινοξυλάνη , μια ενεργός διαιτητική  ίνα , υπεύθυνη για την φυσική ανοσία-( μη ανοσία ), κατέχοντας  με εκκίνηση το 10% και  χορήγηση  της  σε μια εβδομάδα , αυξάνει  τα επίπεδα των  φυσικών  κυτταροκτόνων – ΝΚ , δηλαδή  χωρίς μεσολάβηση αντισώματος  μπορεί να καταστείλλει καρκινικά κύτταρα , ή  κύτταρα  μολυσμένα με ϊό. Παράλληλα  παρατηρείται αύξηση  της δράσης  των Τ- , και Β- λεμφοκυττάρων όπως τονίζει ο Δρ. Γεώργιος Ι. Φουτσιτζής(MD- EuspLM)  Καθηγητής  Μικροβιολογίας ESRDe

Το αποτέλεσμα της  αραβινοξυλάνης  επιπλέον συνδράμει στην έκκριση της  γ- ιντερφερόνης  στον οργανισμό, η σύνθεση της οποίας  ενεργοποίει τους αντιϊκούς μηχανισμούς στο σώμα παρεμβαίνοντας παράλληλα ανασταλτικά  στον πολλαπλασιασμό των ϊών. Ενεργοποιεί  τα μακροφάγα  με σκοπό  τη θανάτωση των φαγοκυτταρωθέντων  μικροοργανισμών επαγόμενη  κυρίως από τις  ιντερλευκίνες  IL-12  και  IL-18, που παράγονται  από τα μακροφάγα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο  αντιμετωπίζονται  τα ενδοκυττάρια  μικρόβια. Ακόμη επιδρά  στα APC’s επάγοντας την έκφραση  MHC  και συνδιεγερτικών μορίων. Προάγει  τη διαφοροποίηση των παρθένων CD44+ T  κυττάρων  σε  Th1 αναστέλλοντας ταυτόχρονα  τη διαφοροποίηση σε  Th2.  Επιπλέον  επάγει  την μεταφορά  ισοτύπων σε υποτάξεις ανοσοσφαιρινών  που συνδέουν το συμπλήρωμα και δρούν ως οψωνίνες διευκολύνοντας επομένως τη φαγοκυττάρωση των μικροβίων.

Η επίθεση  των  φυσικών κυτταροκτόνων ( ΝΚ) είναι χαρακτηριστική  αφού  ένα ΝΚ μπορεί να επιτίθεται  ταυτόχρονα σε δύο νεοπλασματικά  κύτταρα  την ίδια χρονική στιγμή. Αναμφίβολα  ο ρόλος της  είναι  προστατευτικός  και συν-θεραπευτικός με την αντίστοιχη  θεραπεία που προτείνεται  κάθε φορά από τον κλινικό ιατρό.