Η υπερθερμία είναι ανοσοδιεγερτική μέθοδος καταπολέμησης του καρκίνου με τη χρήση θερμότητας, είναι δηλαδή αντικαρκινική θερμοθεραπεία. Υπάγεται στην ειδικότητα της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, χωρίς να χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία. Είναι ακίνδυνη για ασθενείς, προσωπικό και το περιβάλλον. Θα μπορούσε με ασφάλεια να λεχθεί ότι η υπερθερμία γενικά διπλασιάζει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών (Kadota consensus, 2004), γι΄ αυτό και χρησιμοποιείται κατ΄ εξοχήν σε συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα. Ο τρόπος δράσης είναι ότι η υπερθερμία αυξάνει την πρόσληψη των χημειοθεραπευτικών από τον όγκο και ευαισθητοποιεί τα ακτινοάντοχα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία. Η σπουδαιότερη όμως δράση είναι η άμεση καρκινοκτονία με τον μηχανισμό της απόπτωσης.

Νεώτερες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν να είναι η υπερθερμία ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες. Ιδιαίτερα η ογκοθερμία, η σύγχρονη μετεξέλιξη της κλασσικής υπερθερμίας, που εφαρμόζεται τοπικά και περιοχικά, πλεονεκτεί διότι αυτοεστιάζεται στον καρκίνο, έστω και αν η περιοχή κινείται (πχ με την αναπνοή), επιτυγχάνει το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα με την κλασσική υπερθερμία, σε χαμηλότερη όμως θερμοκρασία (έχει δηλαδή μεγαλύτερο θεραπευτικό εύρος και ασφάλεια), ενώ παράλληλα διεγείρει το ανοσοποιητικό, ώστε συχνά να υποχωρούν οι μεταστάσεις, χωρίς να υποβληθούν οι ίδιες σε θεραπεία (abscopal effect).

Η υπερθερμία εφαρμόζεται περιοχικά όταν το νόσημα είναι περιορισμένο και ολοσωματικά, όταν υπάρχουν γενικευμένες μεταστάσεις.

Δρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου

Χειρουργός Ώτων, Ρινός, Λάρυγγος

Ειδ. γραμματέας Ελλ. Ετ. Ογκολογικής Υπερθερμίας

Περισσότερες πληροφορίες:

http://yperthermia.eu

http://onco-hyperthermia.gr

 

#########