Στο χρονικό διάστημα από 19 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων  με την χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com της Amazon.

Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει μετρήσεις για την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων παγκοσμίως και να συγκεντρώσει μια σειρά από ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν μεταξύ των άλλων τη θέση της ιστοσελίδας του κάθε Πανεπιστημίου στη χώρα στην οποία ανήκει, αλλά και τη θέση παγκοσμίως, τον μέσο ημερήσιο χρόνο παραμονής στην σελίδα, το μέσο αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα ημερησίως, το ποσοστό «μοναδικών» επισκεπτών, τις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες, τις μηχανές αναζήτησης από τις οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος.

Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 όταν βρισκόμασταν σε πρώτες μέρες εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και στις 23 Απριλίου 2020, περίπου ένα μήνα μετά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μετρήσεις, συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανάλυσης:

·         Το 87% των ελληνικών πανεπιστημίων είχαν σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους, η οποία αποτυπώθηκε στην άνοδο της θέσης της κάθε ιστοσελίδας στην Ελλάδα όσο και στην θέση της παγκοσμίως.

·         Παράλληλα μειώθηκε  στο 70% των περιπτώσεων, το ποσοστό των «μοναδικών» επισκεπτών, δηλαδή των επισκεπτών που επισκέφθηκαν μόνο μία φορά την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος για να λάβουν πληροφόρηση και υλικό.

·         Η άνοδος της επισκεψιμότητας συνδέεται με την εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους φοιτητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις όπως του Πανεπιστημίου μας, φαίνεται ότι επισκεψιμότητα βελτιώθηκε από την αναζήτηση άρθρων, δημοσιευμάτων και γενικότερα χρήσιμου υλικού για τον COVID -19 και την αντιμετώπιση του.

·         Ειδικότερα η ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται  στην 1η θέση  σε επισκεψιμότητα μεταξύ των  ιστότοπων όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων (βλέπε πίνακα 1). Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στα τέλη Απριλίου στην 154ηη θέση στην Ελλάδα από την 177η θέση που κατείχε στις 19 Μαρτίου 2020 (βελτίωση κατά 13%).

·         Επιπροσθέτως η ιστοσελίδα του Ιδρύματος  ανέβηκε στο εν λόγω χρονικό διάστημα 1.861 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των ιστοσελίδων,  και πιο συγκεκριμένα στην θέση 11.778από την θέση 13.639(βελτίωση κατά 13,6%).

·         Η ιστοσελίδα του ιδρύματος επιτυγχάνει έναν από τους υψηλότερους μέσους χρόνους παραμονής. Φαίνεται ότι ο επισκέπτης των ιστότοπων του ΕΚΠΑ, παραμένει σε αυτές κατά μέσο όρο5 λεπτά και 8 δευτερόλεπταέναντι 4 λεπτών και 18 δευτερόλεπτων τον Μάρτιο.

·         Ο κάθε χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και γενικότερα τους ιστότοπους του ΕΚΠΑ κατά μέσο όρο 5,12 φορές την ημέρα έναντι  4,62 επισκέψεων την ημέρα τον Μάρτιο.

·         Το ποσοστό μοναδικών επισκεπτών διαμορφώθηκε σε  39,7%, στοιχείο που δεικνύει ότι περίπου το 60% των επισκεπτών της ιστοσελίδας και των ιστότοπων του ΕΚΠΑ επισκέφθηκαν και επισκέπτονται ξανά τους διαδικτυακούς μας τόπους.

·         Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησαν περισσότερο οι χρήστες μηχανών αναζήτησης ήταν η-τάξη, eclass, ΕΚΠΑ, ΕΛΚΕ, COVID-19 ΕΚΠΑ.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 μετά την ιστοσελίδα μας ακολουθεί σε επισκεψιμότητα η ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου η οποία βρίσκεται στην 211η θέση στην Ελλάδα, και στη θέση 13.973 παγκοσμίως, η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην 253η θέση στην Ελλάδα και στη θέση 19.013 παγκοσμίως. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 310η θέση  και στη θέση 24.910 παγκοσμίως και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο βρίσκεται στην 371η θέση και στη θέση 34.700 παγκοσμίως.

Οι ανωτέρω υψηλές επιδόσεις επισκεψιμότητας αποδεικνύουν το πλούσιο περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των χρηστών καιγενικότερα του κοινού ιδιαίτερα την δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Παράλληλα αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη του κοινού, το οποίο αναζήτησε έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, πληροφορίες και οδηγίες για την κατανόηση και αντιμετώπιση του COVID -19. Επιπροσθέτως αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ παρέμεινε διασυνδεδεμένη και λειτουργική την περίοδο Μαρτίου –Απριλίου 2020. Οι φοιτητές επισκέπτονταν συνεχώς τους ιστότοπους και τις διαδικτυακές εφαρμογές για να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του ιδρύματος ανέπτυξαν και διένειμαν μέσω των δικτυακών τόπων του ιδρύματος χρήσιμο περιεχόμενο.

 

 

Πίνακας 1:Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδων Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση την ιστοσελίδα Alexa.com της Amazon

Πανεπιστήμια

Θέση στην Ελλάδα

Απρίλιος  2020

Θέση στην Ελλάδα

Μάρτιος 2020

Θέση Παγκοσμίως

Απριλ 2020

Θέση Παγκοσμίως

Μάρτιος 2020

Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών

(%)

Απρίλιος

Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών

(%)

Μάρτιος

Δέσμευση

(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη

Απρίλιος

Δέσμευση

(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη

Μάρτιος

Μέσος Ημερήσιος Χρόνος

(σε λεπτά της ώρας)

Απρίλιος

Μέσος Ημερήσιος Χρόνος

(σε λεπτά της ώρας)

Μάρτιος

1.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

154

177

11.778

13.639

39,7

43,7

5,12

4,62

5:08

4:18

2.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

211

222

13.973

14.528

39,5

41,9

4,3

4,0

4:44

4:32

3.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

253

242

19.013

18.448

21,1

20,1

5,75

5,56

6:19

5:60

4.

Πανεπιστήμιο Πατρών

310

350

24.910

27.860

32,8

36,7

4,7

4,5

6:26

5:41

5.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

371

405

34.700

40.444

26

28,7

6

5,7

7:34

6:29

6.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

465

534

37.534

37.033

37,4

38,5

4,7

4,6

5:49

5:35

7.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

488

591

49.408

55.781

33,3

31,3

4,4

4,0

3:03

2:41

8.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά

510

594

42.843

47.767

35,9

34,3

5,2

5,3

4:18

4:27

9.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

588

620

47.966

48.571

31,5

34,7

5,3

5,1

6:18

6:22

10.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

589

698

51.449

55.919

38,2

38,7

4,3

4,0

4:37

3:60

11.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

650

782

57.686

56.959

38,8

39,4

5

5,1

4:41

4:60

 

Πανεπιστήμια

Θέση στην Ελλάδα

Απρίλιος  2020

Θέση στην Ελλάδα

Μάρτιος* 2020

Θέση Παγκοσμίως

Απριλ 2020

Θέση Παγκοσμίως

Μάρτιος 2020

Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών

(%)

Απρίλιος

Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών

(%)

Μάρτιος

Δέσμευση

(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη

Απρίλιος

Δέσμευση

(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη

Μάρτιος

Μέσος Ημερήσιος Χρόνος

(σε λεπτά της ώρας)

Απρίλιος

Μέσος Ημερήσιος Χρόνος

(σε λεπτά της ώρας)

Μάρτιος

12.

Διεθνές Πανεπιστήμιο

668

812

61.694

67.747

39,7

41,2

3,9

3,8

4:47

4:30

13.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

686

837

65.485

68.442

23,4

28

6

5,4

6:37

5:35

14.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

730

1.058

60.165

67.369

64,8

62,5

2,2

2,4

2:21

2:29

15.

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

821

1.177

84.952

109.854

26,5

26,6

6,5

5,0

9:21

5:34

16.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

866

859

66504

62.153

43

47,1

3,1

3,4

3:21

3:36

17.

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

975

1.856

109.217

163.692

19,1

22,9

8,2

6,7

8:03

6:17

18.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

1260

3.677

157.234

223.502

31,1

26,7

5,9

4,3

5:22

3:38

19.

Πολυτεχνείο Κρήτης

1621

2.044

151.854

171.774

36,1

38,9

3,3

3

3:28

3:19

20.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1813

1.632

144.984

154.302

49

52,5

4,2

3,5

5:32

4:18

21.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2126

3.131

198.483

225.993

42,1

41,3

4,3

4,0

3:38

3:55

22.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3.008

3.695

237.957

237.355

62,2

50

2,5

2,8

3:13

4:19

23.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

3.381

4.378

171.718

162.652

40,8

46,4

3,7

3,2

3:45

2:54