Η ισότητα στην πρόσβαση στην υγεία παραμένει κεντρικός στόχος για βιώσιμη ανάπτυξη και απαιτείται διεπιστημονική ανώτατη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας τόνισε στον χαιρετισμό της η Vesma Bjegovic, καθηγήτρια, School of Public Health, University of Belgrade, & Member of the Executive Board of the ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region), υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις της εποχής μας. Αυτός είναι και ο στόχος του 12ου Πανελλήνιου συνεδρίου για τη Διοίκηση τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με τίτλο «Η άρση των εμποδίων πρόσβασης και των ανισοτήτων στην υγεία: Η αναζήτηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών». Ζητούμενα στη χώρα μας είναι να μειώσουμε τις ανισότητες και να μεγαλώσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστούμε μια πληθώρα παραγόντων κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων.

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, στην επίσημη έναρξη του συνεδρίου αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόσβασης των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας· ενώ οι διαθέσιμοι πόροι του κράτους είναι ολοένα μικρότεροι, η πρόσβαση σε υπηρεσίες εξασφαλίστηκε για τους μη προνομιούχους, υπογράμμισε ο Υπουργός.

Ο Ulrich Laaser, Professor, Bielefeld School of Public Health, Member of the Honour’s Committee, ASPHER , & Chair of the Advisory Board of the World Federation of Public Health Associations (WFPHA), τόνισε τη σημασία της δημόσιας υγείας. Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και ιατροί, δεν κατανοούν την αναγκαιότητά, ενώ η δημόσια υγεία είναι εκείνη που εξασφαλίζει το περιβάλλον και το πλαίσιο για την παροχή αποτελεσματικής κλινικής ιατρικής. Η αναγέννηση της δημόσιας υγείας με εστίαση πλέον στη διαχείριση και την προαγωγή της υγείας, την κοινωνική προστασία και την πρόληψη αποτελεί θεμελιώδες συστατικό των συστημάτων υγείας για την πρόοδο πρακτικών τεχνικών για την πρόληψη νοσημάτων και ατυχημάτων και για να αντιμετωπίσει προβλήματα προσφύγων, λιμοκτονίας, εξευτελισμού της ανθρώπινης ύπαρξης.

Στην κεντρική διάλεξή του με τίτλο Understanding and Tackling Health Inequalities, ο Georgios Tsakos, Reader and Honorary Consultant in Dental Public Health, Department of Epidemiology and Public Health, UCL, UK, παρουσιάζοντας ανισότητες στη στοματική υγεία και στη συνολική υγεία του πληθυσμού, επισήμανε ότι τα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα υγείας είναι εντονότερα σε χώρες όπου επικρατεί ανισότητα. Η κατάσταση της υγείας και η κοινωνική κατάσταση αλληλοεπηρεάζονται με τον χρόνο. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας για αλλαγή των συμπεριφορών, με απώτερο στόχο την άρση των ανισοτήτων, υποστήριξε ο κ. Tsakos, βάσει της προσέγγισης της «Νέας Δημόσιας Υγείας».

Πολλές οι ενδιαφέρουσες συνεδρίες του 12ου Συνεδρίου του Τομέα Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σημαντικοί ξένοι και Έλληνες ομιλητές, αλλά και όλοι οι συντελεστές του συστήματος υγείας της χώρας, προσκεκλημένοι για 12η συνεχή χρονιά από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο, συναντώνται στο Divani Caravel τις τρεις ημέρες του συνεδρίου.

Την εισαγωγική διάλεξη με θέμα με τίτλο: «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Δράσεις για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, δίκαιου & φιλικού προς τον πολίτη, Οργανισμού», έκανε ο Σωτήρης Μπερσίμης, Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο κ. Μπερσίμης, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις νέες δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Οργανισμός για το 2017, με στόχο τη γεφύρωση των «κενών» στη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη στη διάδρασή του με τον Οργανισμό, π.χ. με τη νέα ηλεκτρονική πύλη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σήμερα, Τετάρτη, ως κεντρικός ομιλητής της συνεδρίας «Προτεραιοποίηση των επιλογών στη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα σε Συνθήκες Κρίσης» ο κ. Γιάννης Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αφού επεσήμανε την ανάγκη επανασχεδιασμού της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, ανέφερε ότι το έργο της Γενικής Γραμματείας είναι καίριας σημασίας για τη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού. Η Γ. Γ. έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα των εμβολιασμών, καθώς αφορά την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των παιδιών. Ειδικότερα, η εκστρατεία εμβολιασμού των παιδιών των προσφύγων είχε επιτυχή αποτελέσματα, ενώ, υπογράμμισε ο κ. Μπασκόζος, η παροχή περίθαλψης στους πρόσφυγες είναι ανθρώπινη υποχρέωσή μας. Οι δαπάνες δημόσιας υγείας θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται, τόνισε, καθώς, παρά την κρίση και τους περιορισμούς που βιώνουμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολιτικές δημόσιας υγείας, η πρόληψη και η αγωγή υγείας συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό στην ισότητα.

#########