Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (E.E.Φα.Μ.) ανακοινώνει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2022 – 2024, όπως αναδείχθηκε από την εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της E.E.Φα.Μ. στην πρώτη του συνεδρίαση στις 9 Μαΐου και κατόπιν ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:                   Ντανιέλα Μάλο

Αντιπρόεδρος:            Παναγιώτης Μπατζιόλας

Γενικός Γραμματέας:    Παναγιώτης Κοσμαράς

Ταμίας:                         Παύλος Νικολάου

Τακτικά Μέλη:               Κωνσταντίνος Ψυχούλης

Γιάννης Ανδρουτσόπουλος

Μάνος Χριστοδουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη: Κώστας Γιαμουρίδης

Νεκτάριος Μανάτος

 

Μέλη της Ελεγκτική Επιτροπής: Κώστας Σπυρόπουλος

Σοφία Σπίθα

Ηλίας Στενός

 

Η διασφάλιση της βέλτιστης εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης και της διασύνδεσης των στελεχών του κλάδου με απώτερο στόχο την ανάδειξη της αξίας τους είναι η βασική επιδίωξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ. Μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων και πρωτοπόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις της εποχής, η Ε.Ε.Φα.Μ. θα συνεχίσει να συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς και στην προαγωγή στρατηγικών συνεργασιών για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Η Ντανιέλα Μάλο, Πρόεδρος Δ.Σ. δήλωσε σχετικά: «Με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμα και την αποστολή της Ε.Ε.Φα.Μ., έχοντας στο επίκεντρο την ανάπτυξη των στελεχών του χώρου του Φαρμάκου και την προαγωγή του κλάδου εν γένει».

 

 

 

 

 

Στα επόμενα σχέδια είναι ο καθορισμός των Επικεφαλής των Ομάδων Εργασίας, καθώς και ο εμπλουτισμός τους, οι οποίες θα εστιάσουν σε θέματα που απασχολούν στελέχη σε θέσεις Marketing, Medical, Finance, HR, Regulatory Affairs, Operations, Market Access, Supply Chain, Exports κ.α.

 

#########