Η πλαστική χειρουργική έχει πολύ μεγάλη ευρύτητα ως ειδικότητα. Αρχίζει από την επανορθωτική, συνεχίζει με τη μικροχειρουργική, προχωράει στο τραύμα και στο έγκαυμα, στις μεταμοσχεύσεις ιστών, στην αντιμετώπιση των κακοηθειών, του καρκίνου του δέρματος και των υπόλοιπων ιστών (που προκαλεί σοβαρά ελλείμματα μετά από χειρουργικές επεμβάσεις τα οποία χρειάζονται αποκατάσταση), για να κλείσει με την αισθητική χειρουργική, η οποία ασχολείται με την επανόρθωση της γήρανσης

.

 

Είναι η ειδικότητα η οποία ασχολείται με την ανάπλαση, μετακίνηση, διαμόρφωση και αναδιάταξη των ιστών έτσι ώστε να καλυφθούν ελλείμματα που προκαλούνται από τραύματα ή αφαίρεση όγκων, να επανασυγκολληθούν ιστοί που έχουν ακρωτηριαστεί, να αναδιανεμηθούν ιστοί που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της γήρανσης και, τέλος, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα ιστών ή οργάνων που έχουν επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες.

 

 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάθε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής ενέχει πάντοτε και το στοιχείο της αισθητικής αποκατάστασης, είτε πρόκειται για επανορθωτική είτε για οποιαδήποτε άλλη. Kαι τούτο διότι, εκτός από την αποκατάσταση της λειτουργικότητας, απαιτείται και η αισθητική αποκατάσταση προκειμένου να έχουμε ευκολότερη επανένταξη του ασθενούς στο κοινωνικό σύνολο.
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο ασχολείται περισσότερο με τις καθημερινές επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής, αφήνοντας τις επίπονες και λιγότερο ευχάριστες επεμβάσεις επανορθωτικής για πιο εξειδικευμένα συγγράμματα. Οι καθημερινές αυτές επεμβάσεις χωρίζονται σε επεμβάσεις προσώπου και επεμβάσεις κορμού.
Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε τη δυναμική είσοδο της τεχνολογίας των λέιζερ στην πλαστική χειρουργική, η οποία έχει δώσει σημαντικές λύσεις σε περιπτώσεις όπου η κλασική πλαστική χειρουργική αδυνατούσε να το κάνει. Στην τεχνολογία των λέιζερ θα αναφερθούμε στην τελευταία ενότητα.

Επεμβάσεις προσώπου

Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση όπου, ανάλογα με το πρόβλημα, διαφοροποιούμε αισθητικά το χόνδρινο και τον οστέινο σκελετό της μύτης ώστε να έρχεται σε αισθητική ισορροπία ανθρωπομετρικά με το υπόλοιπο πρόσωπο. Πρόκειται για επέμβαση που βελτιώνει ριζικά την εμφάνιση του προσώπου, καθώς επίσης την ψυχολογία του ασθενούς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στη συγκεκριμένη αισθητική μονάδα είναι η εμπειρία του χειρουργού.
Οι λόγοι που οδηγούν άτομα κάθε φύλου και ηλικίας στη ρινοπλαστική είναι, εκτός από αισθητικοί (κυρτή μύτη, παχιά, αποκλίνουσα κ.ά., υπερμεγέθεις ρώθωνες κ.λπ.), και παθολογικοί, έχουν να κάνουν δηλαδή με την κακή λειτουργία της αναπνοής του ρινικού διαφράγματος. Φυσικά, η ρινοπλαστική επέμβαση επιβάλλεται και σε περιπτώσεις συγγενούς δυσμορφίας, ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμό ή κάταγμα, κ.ά. (επανορθωτική ρινοπλαστική).
Η μύτη αποτελείται από τον οστεοχόνδρινο σκελετό, ο οποίος κατά κύριο λόγο καθορίζει το σχήμα της, και από το δέρμα που τον καλύπτει. Κατά την επέμβαση βελτιώνεται το σχήμα του σκελετού, εφόσον οι χειρουργικοί χειρισμοί γίνονται μόνο στο εσωτερικό της μύτης. Ο πλαστικός χειρουργός θα καθορίσει το νέο σχήμα κατόπιν εκτενούς συζήτησης με το ενδιαφερόμενο άτομο, το οποίο και θα ενημερώσει σχετικά, και κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα ακολουθήσει την ενδεδειγμένη τεχνική ανάλογα με το πρόβλημα. Πάντως η προηγούμενη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η φωτογράφηση θεωρούνται απαραίτητες.
Μετά την επέμβαση τοποθετείται λεπτό στρώμα γύψου στην επιφάνεια της μύτης και ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητές του μετά την πάροδο 5-7 ημερών, ανάλογα με την τεχνική που έχει εφαρμοστεί. Mετά από 7-10 ημέρες το μετεγχειρητικό οίδημα υποχωρεί και ο γύψινος νάρθηκας αφαιρείται.
Η ρινοπλαστική θεωρείται η κατ’ εξοχήν επέμβαση που βελτιώνει ριζικά την ψυχολογία των ατόμων, τα οποία αποκτούν έντονο αίσθημα αυτοπεποίθησης, και ως εκ τούτου βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Στην περίπτωση μάλιστα που υπάρχει ήδη αρμονία της μύτης με το πρόσωπο, με την ελάχιστη βελτίωση ορισμένων χαρακτηριστικών της επιτυγχάνεται εξαιρετικό αποτέλεσμα .

#########