Σας γνωρίζουμε ότι μετά από παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και προσωπικά του Προέδρου του στην ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. [ΦΕΚ Α 55]  συμπεριελήφθη διάταξη (άρθρο 6) που προβλέπει την αναβολή των συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.