Με αφορμή την ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, ο ΣΦΕΕ επισημαίνει τα εξής: «Χαιρετίζουμε την προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης. Δράττουμε  της ευκαιρίας,  για να δηλώσουμε πως ο ΣΦΕΕ είναι στη διάθεση της κυβέρνησης, προκειμένου να συμβάλει στην αρτιότερη, σύγχρονη, οικονομική και γρήγορη εφαρμογή του συστήματος, ώστε αυτό να λειτουργήσει αποδοτικά προς όφελος των ασφαλιστικών ταμείων και των ασθενών

.

 

Ο ΣΦΕΕ επί σειρά ετών τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη, να προχωρήσουμε και στη χώρα μας στην εφαρμογή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των δαπανών υγείας.
Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός εγγυάται τη βιωσιμότητα του συστήματος, τη δυνατότητα παροχής υψηλοτέρας ποιότητας υπηρεσιών υγείας και παράλληλα διασφαλίζει σε βάθος χρόνου την άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλα τα φάρμακα και όλες τις θεραπείες».

#########