Σε συνεχή και στενή συνεργασία βρίσκεται ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και οι εταιρείες μέλη που διαθέτουν εμβόλια με το Υπουργείο Υγείας, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τη διαθεσιμότητα ορισμένων παιδικών εμβολίων. Ο Σύνδεσμος καταβάλει κάθε προσπάθεια να ξεπεραστούν όποια θέματα έχουν προκύψει και να διατηρηθεί η ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία των παιδικών εμβολίων στη χώρα μας με ποιότητα και ασφάλεια.

Οι ελλείψεις που παρατηρούνται στη διάθεση παιδικών εμβολίων σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και οφείλονται τόσο στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης – συνδυασμός της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, της πρόσβασης όλο και μεγαλύτερου ποσοστού αυτού στην εμβολιαστική κάλυψη καθώς και του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού πολιτών με πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παγκοσμίως – όσο και στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παραγωγή και αξιολόγηση της ποιότητας και ασφάλειας κάθε νέας παρτίδας εμβολίων, το οποίο φτάνει στα 2,5 χρόνια.

Ο ΣΦΕΕ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, πάντοτε με την καθοδήγηση του θεράποντος Ιατρού. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα του ΣΦΕΕ και των φαρμακευτικών εταιρειών είναι να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς μία σαφή και μακροπρόθεσμη προοπτική των δυνατοτήτων τους για τη διάθεση εμβολίων ώστε οι Αρχές να μπορούν να προγραμματίσουν για το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο ΣΦΕΕ και τα μέλη του συνεχίζουν και θα συνεχίσουν με συνέπεια και προσήλωση να στέκονται δίπλα στους Έλληνες πολίτες και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη αποκατάσταση της διάθεσης των εμβολίων.

#########