Την ανάγκη για ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με στρατηγικό σχεδιασμό και αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου έμψυχου επιστημονικού δυναμικού, τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στη σημερινή σύσκεψη, των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που συγκάλεσε ο ΠΙΣ.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μέσα από την πανδημία αντιληφθήκαμε πόσο σημαντική είναι η Πρωτοβάθμια περίθαλψη που αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας. Αποτελεί υποχρέωση λοιπόν της κυβέρνησης, της πολιτείας και της κοινωνίας να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, απαιτείται στρατηγικός επανασχεδιασμός,- στον οποίο όπως μαθαίνουμε προχωρά το Υπουργείο Υγείας-, για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με βάση τις πραγματικές ανάγκες και στόχο την ποιοτικότερη περίθαλψη για τον ασθενή. Είναι μια ευκαιρία, με το ταμείο ανάκαμψης που πρέπει να αξιοποιήσουμε, όπως προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση.

Είμαστε η μήτρα παραγωγής ιατρικού προσωπικού για όλον τον κόσμο. Πρέπει να προσελκύσουμε γιατρούς που έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια και να κάνουμε την Ελλάδα, τη χώρα της υγείας. Η υγεία είναι πηγή ανάπτυξης. Αξιοποιώντας το καλό έμψυχο δυναμικό, μέσα από ένα συγκροτημένο σύστημα, θα μπορούσαν να έρχονται στη χώρα μας, οι παγκόσμιοι ασθενείς.

Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι Υγεία χωρίς γιατρούς, δεν γίνεται. Για να συγκρατήσουμε στη χώρα μας το επιστημονικό δυναμικό θα πρέπει να τους διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς επαγγελματικές συνθήκες

 

#########