Η διενέργεια των ιατροδικαστικών πράξεων επανακαθορίζεται με το πρόσφατο κατατεθέν νομοσχέδιο για την κύρωση του πρωτοκόλλου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (άρθρο 38). Συγκεκριμένα, προτείνεται να διενεργούνται από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και «υπό τις αυτές προϋποθέσεις να διενεργούνται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που διαθέτουν κατάλληλη υποδομή και ειδικότητες και από τα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων».

Ήταν και είναι πάγιο αίτημα της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας (ΕΙΕ) η ισοτιμία των τριών δημόσιων φορέων παροχής ιατροδικαστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Συνεπώς, η ΕΙΕ είναι σύμφωνη με το εν λόγω άρθρο του νομοσχεδίου. Εξάλλου, το συγκεκριμένο άρθρο είναι σε πλήρη συμφωνία και με την πρόσφατη γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου, η οποία καθόριζε σαφώς την ισοτιμία και των τριών φορέων.

Μάλιστα στο εν λόγω άρθρο και η κατά σειρά καταγραφή των τριών φορέων είναι ορθή. Δηλαδή, πρώτες αναφέρονται οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας, οι οποίες σήμερα αποτελούν και το βασικό πυλώνα, δεύτερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο και αριθμητικά αλλά και γεωγραφικά αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα και φυσικά τα πανεπιστήμια, τα οποία λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού αλλά και του εκπαιδευτικού έργου που επιτελούν είναι ο τρίτος πυλώνας.

Ο πρόεδρος της ΕΙΕ Γρηγόρης Λέων δήλωσε ότι «το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου είναι προς την ορθή κατεύθυνση αλλά για την ορθή εφαρμογή του θα πρέπει να υπάρξουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να αναπτυχθούν ιατροδικαστικά τμήματα στο ΕΣΥ σε όλη την επικράτεια και ειδικά ένα σε κάθε νομό, με προτεραιότητα στην άμεση κάλυψη των νομών που δεν διαθέτουν ιατροδικαστή και δεύτερον, να πάψει η ομηρία των συμβασιούχων – επικουρικών ιατροδικαστών, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να προκηρυχθούν άμεσα μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ».