Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2023 το διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο (2023 ESPE Science Symposium) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (ESPE, European Society for Paediatric Endocrinology) με θέμα: ‘Παχυσαρκία κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’ (‘Obesity in Childhood and Adolescence’) και Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής την κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτριας Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως επεσήμανε η κ. Χαρμανδάρη, ‘Η παχυσαρκία αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του αιώνα μας, λόγω τόσο των επιδημικών διαστάσεων που έχει λάβει παγκοσμίως όσο και της αυξημένης συσχετιζόμενης με αυτήν νοσηρότητας και θνησιμότητας. Επιπλέον, η παχυσαρκία ευθύνεται για σημαντική αύξηση του κόστους δημόσιας υγείας. Ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος από την παχυσαρκία είναι περίπου 2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ή 2,8% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ποσό σχεδόν ισοδύναμο με τον παγκόσμιο αντίκτυπο από το κάπνισμα ή την ένοπλη βία, τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Στην Ελλάδα, δαπανώνται περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της παχυσαρκίας’.

Επίσης, η κα Χαρμανδάρη τόνισε ότι ‘Ο προοδευτικά αυξανόμενος επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία υποδηλώνει ότι οι τρέχουσες πολιτικές μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι αποτελεσματικές, και απαιτούνται περαιτέρω στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες για την διαμόρφωση νέων στρατηγικών πολιτικής υγείας’.

Στόχος του 2023 ESPE Science Symposium ήταν η επισκόπηση της παθοφυσιολογίας, της αιτιολογίας και των μεταβολικών επιπλοκών της παιδικής παχυσαρκίας, των στρατηγικών για την πρόληψή της και του ρόλου της φαρμακοθεραπείας και της βαριατρικής χειρουργικής στην αντιμετώπισή της. Επίσης στόχος του Επιστημονικού Συμποσίου ήταν η προώθηση της ανάπτυξης ενός διαδραστικού δικτύου μεταξύ κλινικών ιατρών, ερευνητών και φορέων δημόσιας υγείας προκειμένου να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας τόσο στην χώρα μας όσο και παγκόσμια.

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης,                            κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία μεταβίβασε την υποστήριξη του Πρωθυπουργού σε όλες τις δράσεις σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα. Επίσης, την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος, η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας, κα Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου, Δ/ντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων ‘Π. Α. Κυριακού’, εκ μέρους της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας ο κ. Γεώργιος Βαλσαμάκης, Επ. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, και η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας.

Στο 2023 ESPE Science Symposium συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί από την Ευρώπη και την Ελλάδα με σημαντική εμπειρία στο θέμα αυτό. Οι εισηγήσεις που έλαβαν χώρα ήταν άκρως επίκαιρες και ενδιαφέρουσες, και ο επιστημονικός διάλογος ανάμεσα στους εισηγητές και τους συμμετέχοντες υπήρξε γόνιμος και εποικοδομητικός.

Η πλούσια θεματολογία περιλάμβανε τους παρακάτω τομείς:

 • Η επιδημία της παχυσαρκίας: Μια παγκόσμια προοπτική
 • Φυσιολογία και παθοφυσιολογία της ομοιόστασης της ενέργειας
 • Αιτιολογία παιδικής παχυσαρκίας
  • Γενετική και επιγενετική της παιδικής παχυσαρκίας
  • Προ-, περι- και μεταγεννητικοί προδιαθεσικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας
  • Ο ρόλος της διατροφής και άσκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της
 • Μεταβολικές επιπλοκές της παχυσαρκίας
 • Πρόληψη και θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας: Παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής
 • Φαρμακοθεραπεία και βαριατρική χειρουργική για την παχυσαρκία και τις συννοσηρότητες

Καταλήγοντας, η κ. Χαρμανδάρη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η καταγραφή, πρόληψη, εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με την χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

#########