Την πρώτη θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Αειφορίας Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index – DJSI) για το 2016 στον κλάδο των εταιρειών βιοτεχνολογίας, έχοντας λάβει την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 34 εταιρείες, κατέκτησε η βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie.

Οι Δείκτες Αειφορίας Dow Jones, με βάση μια προσέγγιση «Best in Class», αξιολογούν τις επιδόσεις των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως, με βάση μακροπρόθεσμα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και με επιχειρηματικές πρακτικές που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της.

Η AbbVie πέτυχε την καλύτερη βαθμολογία στα 12 από τα 22 κριτήρια του κλάδου της, σκοράροντας στην υψηλότερη κλίμακα, κοντά στο 100%, σε πάνω από τα μισά κριτήρια. Στις κατηγορίες Environmental Reporting (Υποβολή περιβαλλοντικών εκθέσεων) και Talent Attraction & Retention (Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων), η AbbVie πέτυχε το απόλυτο 100. Οι βαθμολογίες της εταιρείας για τις κατηγορίες Social Reporting (Υποβολή κοινωνικών εκθέσεων) και Operational Eco-Efficiency (Λειτουργική οικο-αποδοτικότητα) σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2015, αφού αμφότερες αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 10 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της στο δείκτη αειφορίας, ενώ για το 2016 περιλαμβάνεται τόσο στον παγκόσμιο δείκτη DJSI World όσο και στο δείκτη DJSI North America.

«Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώπων και να αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις στο χώρο της υγείας με διαφανή και βιώσιμο τρόπο», δήλωσε η Tracie Haas, αντιπρόεδρος εταιρικής ευθύνης, brand και επικοινωνιών της AbbVie. «Θεωρούμε εξαιρετικό το γεγονός ότι η εταιρεία μας περιλαμβάνεται στον παγκόσμιο δείκτη και συγκαταλέγεται στις εταιρείες με τις κορυφαίες βιώσιμες πρακτικές».

Στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προορισμός της AbbVie – σε παγκόσμιο επίπεδο – είναι η ανάπτυξη νέων φαρμάκων που μπορούν να παράγουν σημαντικά θεραπευτικά οφέλη και προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς, η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας και η συμβολή στις τοπικές κοινότητες. Δεσμευόμαστε να εστιάζουμε στις ανάγκες των ασθενών και παράλληλα να καλλιεργούμε μια κουλτούρα δεοντολογίας και διαφάνειας χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με τις κοινότητές μας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Τη διενέργεια της έρευνας ανέλαβε η RobecoSAM, διεθνής εταιρεία επενδύσεων με εστίαση στις επενδύσεις βιωσιμότητας, η οποία κάλεσε περισσότερες από 3.400 εισηγμένες εταιρείες να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση. Οι εν λόγω εταιρείες κλήθηκαν να καταδείξουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τη στενότητα των πόρων, τις δημογραφικές μεταβολές και την κλιματική αλλαγή, παράγοντες που προσδιορίζουν εκ νέου τη δημόσια πολιτική, τα ρυθμιστικά πλαίσια, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τα επενδυτικά αποτελέσματα.

Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε το 2013 μετά από το διαχωρισμό της από την Abbott Laboratories. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της για καινοτομία, με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών που θα καλύπτουν μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες του κόσμου. Μετά και την εξαγορά της Pharmacyclics, η AbbVie σε παγκόσμιο επίπεδο απασχολεί πλέον περίπου 28.000 εργαζομένους (115 εκ των οποίων στην Ελλάδα) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώρες.

#########