Η σημασία της εξατομικευμένης θεραπείας στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στις εν λόγω θεραπείες και το προσδοκώμενο όφελος από την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη,  βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ειδικών επιστημόνων με τίτλο «Εξατομικευμένη Θεραπεία – Πορεία προς το Μέλλον», στο πλαίσιο του 9ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας της ΕΣΔΥ, πλατινένιος χορηγός του οποίου ήταν η Roche Hellas. 

 

Κατά τη συζήτηση, ο οικονομολόγος της Υγείας και επιστημονικός συνεργάτης της ΕΣΔΥ, Δρ. Κώστας Αθανασάκης, χαρακτήρισε την εξατομικευμένη θεραπεία ως «το μέλλον της θεραπευτικής πρακτικής», τονίζοντας ότι «τα συστήματα ασφάλισης, πέραν της πρόσβασης στη θεραπεία οφείλουν να μεριμνήσουν και για την πρόσβαση στη διάγνωση» και πως η πιστοποίηση της αποδοτικότητας οφείλει να οδηγήσει και στην αποζημίωση της εξέτασης. Ο Δρ. Αθανασάκης ανέφερε ότι η «εξατομικευμένη θεραπεία» που αποτελεί τη μετεξέλιξη των παραδοσιακών θεραπευτικών προσεγγίσεων ως συνεπεία της επιστημονικής προόδου, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών όπως η εκτίμηση κινδύνου, οι προληπτικές δράσεις, η πρώιμη διάγνωση και η κλινική απόφαση με υψηλή διαγνωστική αξία. 

Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχουν διαφορές στην πρόσβαση ανάλογων υπηρεσιών και πως «υπάρχει ανάγκη για ένα νέο σύστημα διαχείρισης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενδελεχής καταγραφή των ασθενών, προκειμένου να παρακολουθούμε τη χρήση των υγειονομικών πόρων, να εκτιμούμε τα αποτελέσματα in vivo, να παρακολουθούμε τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών μέσων, καθώς και τους πραγματικούς αλγορίθμους θεραπείας για να εκτιμήσουμε σε πραγματικούς όρους, την αποδοτικότητα και να επιβραβεύσουμε τελικά την πραγματική καινοτομία». 

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης ο Δρ. Ansgar Hebborn, επικεφαλής σε παγκόσμιο επίπεδο του Τμήματος Market Access Policy της Roche, επισήμανε ότι «οι αποφάσεις αποζημίωσης, κωδικοποίησης και αξιολόγησης της τεχνολογίας λαμβάνονται είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο». Aναφερόμενος στην Ελλάδα σημείωσε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ίσης πρόσβασης για τους ασθενείς στην εξατομικευμένη θεραπεία, ενώ υπογράμμισε ότι για να διασφαλιστεί η ποιότητα πρέπει να προσφερθούν κίνητρα μέσω του νομοθετικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τον Δρ. Hebborn, τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών μεθόδων πέρα από την εξοικονόμηση πόρων, περιλαμβάνουν την καλύτερη πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία, τα ποσοστά μεταβολισμού του φαρμάκου, και τη βελτιωμένη φαρμακευτική ασφάλεια. «Η εξατομικευμένη θεραπεία δεν θα επωφεληθεί πλήρως της δυναμικής της χωρίς αλλαγές στις μεθοδολογίες αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, ολοκληρωμένες και ορθολογικές αποζημιώσεις, απλοποιημένα συστήματα κωδικοποίησης για φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία, καθώς και εξελιγμένους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης δαπανών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αντανακλούν την πιθανώς διαφορετική αξία της εξατομικευμένης θεραπείας για διαφορετικές ενδείξεις», επισήμανε χαρακτηριστικά. 

#########