Αυστηρός έλεγχος των προμηθειών, ενίσχυση του ανταγωνισμού, ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ρύθμιση της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα, αναθεώρηση της κοστολόγησης περιλαμβάνει η «συνταγή» για να ορθοποδήσει το ελληνικό σύστημα Υγείας.

 

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων ο καθηγητής Alistair McGuire, που κατέχει την έδρα Οικονομικών της Υγείας στο London School of Economics, κατά  την εναρκτήρια διάλεξή του στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που άρχισε χθες, 15 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα.

Μιλώντας για τις πολιτικές Αξιολόγησης και Ελέγχου των Υπηρεσιών Υγείας, ο καθηγητής McGuire εξήγησε ότι τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη επιμένουν, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, σε δύο μέτωπα:

–          Στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

–          Στην αποδοτικότερη  χρήση των πόρων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα του συστήματος Υγείας αναδείχθηκαν από μια καινοτόμο συνεδρία διαδραστικού χαρακτήρα, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, θέτοντας σε ηλεκτρονική ψηφοφορία ορισμένα μείζονα ζητήματα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που ψήφισαν,

•          Περίπου 42% έκριναν εξαιρετικά σημαντική την ύπαρξη ενός αυτόνομου φορέα διαχείρισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

•          Ωστόσο, μόλις 13,9% θεωρούν εφικτή τη δημιουργία ενός τέτοιου φορέα

•          85,9%κρίνουν απαραίτητο το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, αλλά 56,1% δεν θεωρούν εφικτή την προσαρμογή του θεσμού στα ευρωπαϊκά πρότυπα

•          Περισσότεροι από 1 στους 5 θεωρούν την ενοποίηση των ταμείων όχι μόνο ανεπιθύμητη αλλά και ανέφικτη

•          58,2% θεωρούν ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων πρέπει να ορίζονται από ανεξάρτητες επιτροπές και όχι από τον εκάστοτε υπουργό Υγείας.

•          97,6% συμφωνούν με την αξιολόγηση της επίδοσης εργαζομένων και τμημάτων κάθε νοσοκομείου

•          67,1% συμφωνούν με τις συγχωνεύσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών

•          Μόλις 6,6% θεωρούν εφικτή την έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας ψηφοφορίας, στη συντριπτική τους πλειονότητα,  οι συμμετέχοντες θεωρούν ανέφικτο τον περιορισμό συμπεριφορών που επιβαρύνουν την υγεία (κάπνισμα, κατάχρηση, αλκοόλ) και αντίστοιχα ανέφικτη την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (σωστή διατροφή και άσκηση).

#########