Έχει ειπωθεί πολλές φορές για τον καρκίνο του μαστού ότι είναι η μάστιγα της εποχής, ότι προσβάλει συχνά και νεότερες γυναίκες στην παραγωγική φάση της ζωής τους, ότι επιδρά σημαντικά στο σώμα και στον ψυχισμό της ασθενούς και ότι απορροφά σημαντικό μέρος του έμψυχου και υλικού δυναμικού των συστημάτων υγείας στη χώρα μας και διεθνώς.

Είναι αλήθεια όμως και ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη διάγνωση και την αντιμετώπισή του είναι πράγματι μεγάλη. Σήμερα δεν αρκούμαστε μόνο στην απλή διάγνωση της νόσου, αλλά έχουμε και τους τρόπους να την ανιχνεύουμε σε πολύ πρώιμα στάδια με τις διάφορες μεθόδους απεικόνισης και βιοψίας. Μπορούμε ακόμα με τις κατάλληλες προηγμένες αναλύσεις να διαπιστώσουμε τον ερχομό της (ή καλύτερα την πιθανότητα να συμβεί) πριν καν εμφανιστεί και να παρέμβουμε καταλυτικά. Ταυτόχρονα, έχουμε διακρίνει ιδιαίτερους υπότυπους των όγκων και οι θεραπείες έχουν εξελιχθεί σε πιο στοχευμένες, με μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο στόχο και μικρότερες παράπλευρες συνέπειες. Οι δε χειρουργικές μας παρεμβάσεις μπορεί να είναι ριζικές αλλά και ταυτόχρονα καταλείπουν καλό αισθητικό αποτέλεσμα που μετριάζει το ψυχικό κόστος της νόσου. Ειδικά η Χειρουργική του

 

 

Μαστού δεν παύει κάθε χρόνο να παρουσιάζει νέες προκλήσεις αλλά και καινούριες κατακτήσεις.

Μετά τα τελευταία επιτυχημένα Ετήσια Συνέδρια, Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού διοργανώνει φέτος το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριό της στις 9, 10 και11 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC στην Αθήνα. Για πρώτη φορά το Συνέδριο της ΕΧΕΜ θα είναι Πανελλήνιο με αυξημένη συμμετοχή από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φιλοδοξεί δε να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ τους αλλά και να διευκολύνει την ευόδωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Ανάλογη θα είναι και η θεματολογία. Όπως και πέρυσι το Συνέδριο ξεκινά με την ανακεφαλαίωση όλων των γνώσεων που αποκομίσαμε το τελευταίο έτος και που παρουσιάστηκαν στα μεγάλα διεθνή συνέδρια. Ακολουθούν στρογγυλές τράπεζες και ομιλίες με θέματα σχετικά με την ιστολογία των νεοπλασμάτων του μαστού και τις νέες ταξινομήσεις που χρησιμοποιούνται πλέον, αλλά και τις πιο σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης και τις προκλήσεις που συνεπάγονται. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα θα έχουν και οι συνεδρίες με λόγο και αντίλογο που για πρώτη φορά θα είναι Oxford style. Οι αντίθετες απόψεις σχετικές με θέματα θεραπείας του καρκίνου του μαστού θα υποστηριχθούν από συναδέλφους που θα διασταυρώσουν τα επιστημονικά τους ξίφη στην προσπάθειά τους να

πείσουν το ακροατήριο. Έτσι θα αναλυθούν οι τάσεις που υπάρχουν σχετικά με την ταχεία διεγχειρητική βιοψία του φρουρού λεμφαδένα καθώς και τα ασφαλή όρια των τοπικών εκτομών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και σε χειρουργικά και τεχνικά θέματα που αφορούν την ογκοπλαστική πλευρά της χειρουργικής καθώς και την αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία ως επικουρικές θεραπείες επίσης κατέχουν σημαντική θέση στο πρόγραμμα και θα προσεγγιστούν μεταξύ άλλων τα ερωτήματα της ακτινοβολίας μετά από πλήρη απόκριση στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία, αλλά και το δύσκολο ηθικά θέμα του πότε αποφασίζουμε ότι δεν έχει πλέον αξία η περαιτέρω θεραπεία. Θα συζητηθεί επίσης το ζήτημα του HER2 θετικού καρκίνου του μαστού και οι θεραπευτικές επιλογές που οι ιδιαιτερότητές του μας δίνουν. Τέλος θα προσπαθήσουμε να εισβάλουμε στον κόσμο των γονιδίων αναλύοντας τόσο τα γονίδια του όγκου προς καθορισμό της ανάγκης περαιτέρω θεραπείας, όσο και τη σημασία που έχει η ανίχνευση διαφόρων μορφών τους στο ανθρώπινο γονιδίωμα και την κληρονομικότητα του καρκίνου του μαστού. Την τελευταία ημέρα θα παρουσιαστούν από συναδέλφους σειρά από ενδιαφέροντα περιστατικά και θα τεθούν προς συζήτηση για ανταλλαγή ιδεών και γόνιμη αλληλεπίδραση.

Με τη βεβαιότητα ότι το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΧΕΜ θα είναι παραγωγικό, ενημερωτικό, εκπαιδευτικό αλλά και ευχάριστο σας περιμένουμε όλους εκεί.