Η υπερδιήθηση και η αιμοκάθαρση μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην διουρητική αγωγή. Συσκευές, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε βηματοδότες ή εμφυτευμένους απινιδωτές, μπορούν να παρακολουθούν την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς και εγκαίρως να ανιχνεύουν μια πιθανή απορύθμιση με αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπιση της απορύθμισης με την χορήγηση των καταλλήλων φαρμάκων.

 

Η χορήγηση κυττάρων που μπορεί να υποβοηθήσουν την καρδιακή ανεπάρκεια ευρίσκεται σε φάση ερευνητική και τα αποτελέσματα των τελευταίων μελετών θα παρουσιασθούν στο συνέδριο. Τέλος η μηχανική υποβοήθηση της ανεπαρκούσης καρδίας εμφανίζει μεγάλες προόδους, εφαρμόζεται ευρέως στη κλινική πράξη με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τα παραπάνω  τόνισαν ο καθηγητής Θεραπευτικής κ. Ιωάννης Νανάς και ο πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας, κ. Βλάσσιος ΠυργάκηςΔιευθύντρια της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», καθηγήτρια κυρία Μαρία Νανά παρουσίασε τις προόδους στην αντιαρρυθμική αγωγή που χορηγείται στην κολπική μαρμαρυγή, με νέα φάρμακα που βοηθούν στην ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής, στη μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και των εισαγωγών στο νοσοκομείο.

 

Από τον Καθηγητή Καρδιολογίας, κ. Δημήτριο Θ. Κρεμαστινό και τον Καθηγητή και Διευθυντή της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Λαϊκό», κ. Αθανάσιο Αίσωπο, παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της πνευμονικής υπέρτασης και στο θέμα των καρδιακών προβλημάτων σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία.

 

Αναφέρθηκαν επίσης οι εντυπωσιακές εξελίξεις στην ηχωκαρδιογραφία, με την τριδιάστατη ηχωκαρδιογραφία να κερδίζει έδαφος και να βοηθά στην εκτίμηση των καρδιακών παθήσεων. Στην ενδοστεφανιαία απεικόνιση, η οπτική συνεκτική τομογραφία παρέχει εξαιρετικές εικόνες της αρτηριοσκληρυντικής πλάκας και μπορεί να καθοδηγήσει τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή της.

 

Η πρωτογενής αγγειοπλαστική κερδίζει έδαφος στην αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδιου, όπως αναφέρει ο Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης.  Το 2004 μόνον το 9% των εμφραγμάτων αντιμετωπιζόταν με πρωτογενη αγγειοπλαστική, ενώ το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 20% το 2010. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχει σύστημα συνεργασίας των νοσοκομείων και μεταφοράς των ασθενών στα κατάλληλα νοσοκομεία για την πραγματοποίηση της αγγειοπλαστικής. Καλό είναι ένα ανάλογο σύστημα να εφαρμοσθεί και στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο.

 

Η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος σε περιπτώσεις στένωσης της αορτής εμφανίζει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ασθενείς οι οποίοι δεν δύνανται να υποβληθούν σε χειρουργική αντικατάσταση και εφαρμόζεται πλέον σε πολλά Ελληνικά κέντρα με εξαιρετικά αποτελέσματα βελτιώνοντας τη πρόγνωση των ασθενών αυτών. Επίσης σημαντικές πρόοδοι εμφανίζονται και στην διαδερμική διόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδος σε περιπτώσεις ανεπαρκείας της βαλβίδος αυτής. Τις διαπιστώσεις αυτές  παρουσίασει ο Καθηγητής Καρδιολογίας και Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Φίλιππος Τρυποσκιάδης.

 

Άλλα θέματα που θα θίχτηκαν στο συνέδριο είναι, στον τομέα της Καρδιοχειρουργικής, οι ενδαυλικές θεραπείες σε ανευρύσματα της αορτής, που εμφανίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα και σε μεγάλο βαθμό αντικαθιστούν την ανοικτή χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα λιγότερες επιπλοκές και μικρότερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

 

#########