Αρχική Φορείς Υγείας “Επείγοντα Μέτρα” του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων

“Επείγοντα Μέτρα” του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε βρίσκονται τα «Επείγοντα Μέτρα» έτους 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων υλοποιούνται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών. Το πρόγραμμα έχει εξάμηνη διάρκεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 80% από εθνικούς πόρους. Υπεύθυνη Αρχή του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.

Ανάμεσα σε άλλες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, πρωταρχικής σημασίας κρίνεται η ιατροφαρμακευτική και ψυχοκοινωνική κάλυψη των υπηκόων τρίτων χωρών που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας στις πύλες εισόδου (Έβρος, νησιά Β. Αιγαίου), στις πύλες εξόδου (Πάτρα, Ηγουμενίτσα) και στις περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).

Συγκεκριμένα, η δράση που αφορά στην «Κάλυψη ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας, στην περιοχή του Έβρου» περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο κινητών μονάδων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που στελεχώνονται από ιατρικό και προσωπικό και διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. Έργο των κινητών μονάδων αποτελεί η πρώτη κλινική εξέταση του νεοεισερχόμενου στα σημεία πρώτης καταγραφής (θέση Φυλάκιο, Κυπρίνου και θέση Πόρος, Φερών).

Παράλληλα, προσωπικό που προσελήφθη από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης στα κύρια Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της (Βέννα, Φέραι, Τυχερό, Σουφλί και Φυλάκιο).

Όσοι δε χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας ή νοσηλείας θα από τα νοσοκομεία των νομών Έβρου και Ροδόπης, παραπομπής τους από τους επαγγελματίες υγείας. Για το σκοπό, το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και το ΓΝ Διδυμοτείχου ενισχύονται μέσω του προγράμματος με επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό.

Την Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη επιτελική συνάντηση και συντονισμού με επικεφαλής τον Γ.Γ. Πρόνοιας Γ. Κατριβάνο, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εφαρμογή της εν λόγω δράσης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Διοικητές των ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝ Διδυμοτείχου και ΓΝ Κομοτηνής, οι Διευθυντές των κατά τόπους Κέντρων Υγείας, οι Διευθυντές των Αστυνομικών Έβρου και Ροδόπης, οι Διοικητές των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα».

Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται ήδη στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και τις ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου», «PRAKSIS» και «Ιατρική Παρέμβαση».