Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Αθηνά Δρέττα, την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011, θα μεταβεί στο Λονδίνο ως προσκεκλημένη του London School of Economics στο 4ο Ευρωπαϊκό Forum με θέμα την πολιτική υγείας και φαρμάκων .

 

Το κυρίαρχο θέμα του συνεδρίου αφορά την εναρμόνιση και τον συντονισμό των πολιτικών υγείας, την εξελισσόμενη σύγκλιση των συστημάτων υγείας, τη διαμόρφωση κοινών στόχων και την ανάδειξη της Δημόσιας Υγείας σε βασική προτεραιότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικότερα, η ατζέντα του συνεδρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
• Ενθάρρυνση και επιβράβευση της καινοτομίας. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της φαρμακευτικής πολιτικής στην κατανομή των πόρων. Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών υγείας του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου.
• Αποτελεσματικότητα της σημερινής πολιτικής φαρμάκων: Από την πολιτική στην πράξη και πώς οι πολιτικές λειτουργούν στην πράξη.
• Μελλοντική πορεία: Προοπτικές και προκλήσεις για το μέλλον.

Την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011, η Γενική Γραμματέας θα συναντηθεί με μέλη της Γενικής Διεύθυνσης «Υγείας και Καταναλωτές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου της υγείας.

#########