Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχώρα στην άμεση πρόσληψη 1120 μόνιμων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ειδικότερα:

681 ειδικευόμενους ιατρούς , των οποίων η κρίση έχει ολοκληρωθεί , για κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ σε όλη την επικράτεια.

180 θέσεις για νοσηλευτικό, πληρώματα ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ

238 θέσεις για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας

21 θέσεις ειδικών διατάξεων

Επίσης, υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη η πρόσληψη 197 ατόμων επικουρικού προσωπικού διάρκειας ενός έτους για κάλυψη αναγκών σε προνοιακά ιδρύματα.

 

#########