Με το μήνυμα ότι oι ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών, σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα στο χώρο της υγείας καλύπτονται μόνο σε περιβάλλον φροντίδας και με την παροχή υψηλού επιπέδου εργαστηριακών υπηρεσιών ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 5η Πανελλήνια Επιστημονική Διημερίδα Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής MEDISYN

Τη διημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 350 ιατροί Βιοπαθολόγοι, μέσω φυσικής παρουσίας αλλά και διαδικτυακής σύνδεσης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συμβάλλουν με τις ερωτήσεις τους στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την άσκηση της καθημερινής ιατρικής πράξης.

Η φετινή θεματολογία της επιστημονικής ημερίδας επικεντρώθηκε στις ενότητες:  Stress-Φλεγμονή-Βιοδείκτες, Συνήθεις Ιογενείς Λοιμώξεις στα Παιδιά, Πολιτική Χρήσης Αντιβιοτικών & ο Ρόλος του Σύγχρονου Μικροβιολόγου, Διάγνωση Ιογενών Ηπαττίδων, Λοιμώξεις από Candida, Καρκινικοί Δείκτες– Προγνωστική Εργαστηριακή Προσέγγιση, Γενική Αίματος: Μέτρηση-Ερμηνεία-Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων, Εργαστηριακή Προσέγγιση Θρομβοφιλίας-Εργαστηριακός Έλεγχος των Νεότερων από του Στόματος Αντιπηκτικών, Kλινικοεργαστηριακές Παγίδες στον Προσδιορισμό της HbA1c, Μοριακός Έλεγχος στην Εργαστηριακή Διάγνωση, Έλεγχος Υπογονιμότητας Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Εργαστηριακός Έλεγχος πριν και μετά από το ταξίδι.

Όλες οι παραπάνω επιστημονικές διαλέξεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο www.medisyn.eu

Δεσμευόμαστε για τη συνέχιση του σημαντικότερου γεγονότος του κλάδου των εργαστηριακών ιατρών, έτσι ώστε τα μέλη μας να παραμένουν στην επικαιρότητα των ιατρικών εξελίξεων.

#########