Σημαντικά νέα ανακοινώθηκαν  αναφορικά με μια νέα θεραπεία στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Πιο συγκεκριμένα στις αρχές του 2011 αναμένεται στη χώρα μας η έλευση ενός νέου φαρμάκου, της Κοριφολλιτροπίνης άλφα, η οποία υπόσχεται λιγότερη ταλαιπωρία και καλύτερα αποτελέσματα για τις γυναίκες που αναζητούν εγκυμοσύνη μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και υποβάλλονται σε θεραπεία γονιμότητας για τη διέγερση της παραγωγής ώριμων ωαρίων.

 

 

Η Κοριφολλιτροπίνη άλφα (Corifollitropin alfa), είναι ένας νέος τύπος ανασυνδυασμένης γοναδοτροπίνης FSH, της γνωστής φυσικής ορμόνης που παράγεται από το γυναικείο οργανισμό και διεγείρει την παραγωγή ωαρίων στις ωοθήκες. Το πλεονέκτημα της Κοριφολλιτροπίνης άλφα, είναι η παρατεταμένη διάρκεια δράσης της, αφού έχει τη δυνατότητα να διεγείρει και να διατηρεί την ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων για επτά ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται σημαντικά ο χορηγούμενος αριθμός των ενέσεων, εφόσον αρκεί μια μόνο ένεση, αντί για επτά ενέσεις της γνωστής – μέχρι σήμερα – θεραπείας με γοναδοτροπίνες.

 

Με το πρωτόκολλο Κοριφολλιτροπίνης άλφα απλοποιείται η θεραπεία, η οποία γίνεται πιο εύκολη και ανεκτή για τις ασθενείς, μειώνοντας σημαντικά το άγχος τους, καθώς και τις πιθανότητες λάθους στη δοσολογία του φαρμάκου και την ώρα χορήγησής του.

 

Τα αποτελέσματα της ENGAGE της μεγαλύτερης μελέτης (1.506 γυναίκες) που έγινε μέχρι σήμερα στο χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την Κοριφολλιτροπίνη άλφα σε πρωτόκολλο με GnRH ανταγωνιστή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 38,9% των γυναικών που έλαβαν Κοριφολλιτροπίνη άλφα έμειναν έγκυες. H ίδια μελέτη έδειξε ότι η συγκεκριμένη ουσία είχε πολύ καλά αποτελέσματα και σε άλλες παραμέτρους, όπως υψηλό αριθμό ωαρίων και καλή ποιότητα εμβρύων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ένα τρίτο περίπου των ασθενών δεν χρειάστηκε να προστεθεί επιπλέον FSH στον κύκλο θεραπείας, δηλαδή μια ένεση κοριφολλιτροπίνης άλφα ήταν αρκετή για τη διέγερση των ωοθηκών.

 

Η corifollitropin alfa σε συνδυασμό με πρωτόκολλο GnRH ανταγωνιστή μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ενέσεων έως και 70% σε ένα κύκλο θεραπείας.

 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι παρότι η θεραπεία με Κοριφολλιτροπίνη άλφα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη ειδικού γιατρού, μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση η ένεση μπορεί να χορηγείται από τις ίδιες τις γυναίκες, ή τους συντρόφους τους.

 

Με τη νέα καινοτόμο θεραπεία Κοριφολλιτροπίνης άλφα, και τη μεγάλη μείωση των χορηγούμενων ενέσεων, διευκολύνονται οι γυναίκες, επιτυγχάνονται τουλάχιστον ανάλογα αποτελέσματα με οποιαδήποτε άλλη ορμόνη διέγερσης ωοθηκών και προσφέρεται παράλληλα μια ασφαλής θεραπεία που σημαίνει ουσιαστικά μια νέα εποχή για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

#########