Εμμανουήλ Πανάγος

Γαστρεντερολόγος
Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ

#########