Με έκπληξη διαβάσαμε τα παντελώς αναληθή στοιχεία τα οποία φαίνεται να έδωσαν κάποιες φαρμακαποθήκες σε μέλη του Κοινοβουλίου σχετικά με τιμές των «αντιγράφων» ή γενοσήμων φαρμάκων. Με παραπλανητικό τρόπο συγκρίνονται τιμές πρωτοτύπων φαρμάκων σε συσκευασίες 10 μονάδων δόσης (χάπια) με τιμές γενοσήμων φαρμάκων σε συσκευασίες 28 ή 30 χαπιών. Επίσης συγκρίνονται τιμές φαρμάκων με διαφορετικές περιεκτικότητες και από διαφορετικά Δελτία Τιμών.

 

Χαρακτηρισμός

Περιεκτικότητα

X

συσκευασία

Τιμή €

Δελτίο Τιμών

Τιμή ανά μονάδα δόσης

Ομεπραζόλη

Πρωτότυπο νέας γενιάς προστατευμένο (in-patent)

20 mg X 14

ΛΤ=14,56

1/2011

1,04

Πρωτότυπο εκτός πατέντου (off-patent)

20 mg X 14

ΛΤ=12,84

1/2011

0,92

Γενόσημο

20 mg X 30

ΛΤ=21,80

1/2011

0,73

Σιμβαστατίνη

Πρωτότυπο νέας γενιάς προστατευμένο (in-patent)

10 mg X 14

ΛΤ=14,90

1/2011

1,06

Πρωτότυπο εκτός πατέντου (off-patent)

10 mg X 10

ΛΤ=5,63

1/2011

0,56

Γενόσημο

10 mg X 30

ΛΤ= 13,88

1/2011

0,46

Πρωτότυπο νέας γενιάς προστατευμένο (in-patent)

40 mg X 14

ΛΤ= 25,68

1/2011

1,83

Πρωτότυπο εκτός πατέντου (off-patent)

40 mg X 10

ΛΤ=12,74

1/2011

1,27

Γενόσημο

40 mg X 30

ΛΤ=31,23

1/2011

1,04

 

Είναι ξεκάθαρο ότι αν συγκρίνει κανείς την τιμή ανά μονάδα δόσης ή την τιμή με βάση το κόστος ημερήσιας θεραπείας κάθε φαρμάκου, τότε και μόνο τότε θα έχει την αληθινή εικόνα η οποία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται.

 

Επιπλέον επισημαίνουμε με συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία τα εξής :

1.         Τα γενόσημα αφορούν μόλις στο 13% της συνολικής δαπάνης !!

2.         Η ετήσια δαπάνη 89 ακριβών φαρμάκων, υπερβαίνει την συνολική δαπάνη για τα όλα τα γενόσημα.

3.         Η μεσοσταθμική μείωση των τιμών των γενοσήμων στο Δ.Τ. του Σεπτεμβρίου 2010 ήταν υπερδιπλάσια των μειώσεων των πρωτοτύπων.

4.         Κάθε φορά που συνταγογραφείται ένα γενόσημο, η φαρμακευτική δαπάνη μειώνεται.

Είναι σαφές και αδιαμφισβήτητο ότι η εξοικονόμηση των Ταμείων από την χρήση των γενοσήμων θα είναι πολύ σημαντική. Εάν τα γενόσημα χρησιμοποιηθούν σε κάθε θεραπευτική κατηγορία θα υπάρξει ετήσια εξοικονόμηση τουλάχιστον 250 εκατ €.!!!!

Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια

Με βάση τα παραπάνω αναρωτιέται κανείς

  • Γιατί επιλέγεται η στοχοποίηση του 13% της φαρμακευτικής δαπάνης που αφορά στα γενόσημα φάρμακα που παράγει κυρίως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία;
  • Γιατί επιδιώκεται η δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων, τη στιγμή που για πρώτη φορά η Πολιτεία συντεταγμένα προσπαθεί να ελέγξει την υποκατάσταση και να προωθήσει τη χρήση των φθηνότερων γενοσήμων φαρμάκων;
  • Γιατί απομονώνονται από ολόκληρη την θεραπευτική κατηγορία μόνο εκείνες οι δραστικές που παράγονται από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και αγνοούνται οι προστατευόμενες μονοπωλιακές δραστικές που έχουν και μεγαλύτερο κόστος θεραπείας;

 

Τονίζουμε ότι μόνο με Τιμές Αναφοράς σε κάθε θεραπευτική κατηγορία, μπορεί να υπάρξει δίκαιο και αναλογικό σύστημα ασφαλιστικής αποζημίωσης. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού σε συνδυασμό με κίνητρα για την αύξηση της χρήσης των γενοσήμων, με αυξημένο rebate για τα ακριβά φάρμακα, με έλεγχο της συνταγογράφησης, μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά και μια για πάντα την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

 

#########