Το δέρµα στο «µικροσκόπιο»

«ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος»

Αίθουσα Ιφιγένεια Β, Πειραιώς 254, Ταύρος

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Dr. Δημήτρη Ρηγόπουλου, Δερματολόγου

Αναπλ. Καθηγητή Δερματολογίας Παν/μιου Αθηνών.

Νοσοκομείο «Α.ΣΥΓΓΡΟΣ».

 

 

Το “Les Nouvelles Esthetiques Spa” έχει πλέον καθιερωθεί και στην χώρα μας

σαν ένα συντονιστικό όργανο μόρφωσης και επιμόρφωσης της Αισθητικής και

Κοσμητολογίας. Το σοβαρό έργο που επιτελεί αποδεικνύεται από την αθρόα συμ-

μετοχή σας στα Συνέδρια που οργανώνει κάθε χρόνο.

Η μετατροπή της ανώτερης σε ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι αρκετή για την

επαγγελματική μας εξέλιξη. Η μετεκπαίδευση, αλλά κυρίως η συνεχιζόμενη εκ-

παίδευση αποτελεί, παγκόσμια πλέον, το κλειδί της επιτυχίας κάθε επαγγέλμα-

τος και επιστήμης. Τίποτα δεν είναι στατικό.

Η φροντίδα του δέρματος, ώστε να διατηρείται υγιές και να φαίνεται σφριγηλό,

νεανικό και όμορφο, επηρεάζει ιδιαίτερα την εμφάνιση του ατόμου και επιδρά

σημαντικά στις επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητές του.

Η διατήρηση της υγείας του δέρματος και επομένως, η πρόληψη της εμφάνισης

της πρόωρης γήρανσης και της ανάπτυξης, ή επιδείνωσης διαφόρων δερματοπα-

θειών συμβάλει σημαντικά στην όμορφη εμφάνιση.

Το θέμα του Συνεδρίου που επιλέξαμε, αλλά και όλες οι εισηγήσεις, έχουν άμεση

σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος σας.

Η επικοινωνία αισθητικών και γιατρών και η συνεργασία τους, είναι πολλές φο-

ρές, σημαντική για τη διατήρηση της υγείας και της ομορφιάς των ανθρώπων.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, που μου δίνεται η ευκαιρία να σας καλωσορίσω στο

Συνέδριο αυτό, γιατί έτσι αποδεικνύετε έμπρακτα την αφοσίωση στο επάγγελμα

σας, συγχρόνως δε υψώνετε έμμεσα τη φωνή σας, για να διευρυνθούν και να βελ-

τιωθούν γενικά οι συνθήκες της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Γενικής Γραμματέως Συνεδρίου

Τέτας Παναγοπούλου

 

 

Αγαπητές σύνεδροι,

Το επάγγελμα της αισθητικού και όλων όσων ασχολούνται με τον κλάδο της ομορ-

www.nouvelles-esthetiques.gr

κλάδου διεθνώς, γνωρίζοντας την ανάγκη της αισθητικού για γνώση, επιμόρφωση

και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πελατεία της, οργανώνει και

φέτος το 29ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Αισθητικής “INTERBEAUTE 2010”

με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σεβασμό στον κλάδο της αισθητικής, όπως

 

Τα πάντα για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον χώρο της αισθητικής

συμβαίνει με όλα τα συνέδρια που οργανώνει το

“Les Nouvelles Esthetiques

στο www.nouvelles-esthetiques.gr

Το θέμα του συνεδρίου “Το δέρμα στο μικροσκόπιο” επιλέγει διότι πιστεύουμε

το ανανεωµένο site του πιο πρωτοπόρου και έγκυρου µέσου ενηµέρωσης των αισθητικών.

Η φροντίδα του δέρματος, η αντιμετώπιση των προβλημάτων του και η διατήρηση

 

∆ιαβάστε στην ιστοσελίδα του περιοδικού:

του σε καλή κατάσταση, είναι μία από τις πιο σημαντικές ασχολίες της αισθητι-

κού.

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε αξιό-

λογες εισηγήσεις και τεχνικές, να διευρύνετε τις γνώσεις σας και να λύσετε τις

απορίες σας σε σχέση με το δέρμα και τις λειτουργίες του.

 

των διεθνών εκδόσεων Nouvelles Esthetiques

Αξιόλογοι επιστήμονες και ειδικοί θα είναι στην διάθεσή σας τις ημέρες διεξα-

γωγής του 29ου Διεθνές Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Αισθητικής “INTERBEAUTE

2010”.

#########