Η επιδημία του AIDS εξελίσσεται συνεχώς κατά την τελευταία τριακονταετία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, από την εμφάνιση της νόσου έως σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 9.000 περιστατικά με κυριότερο τρόπο μετάδοσης τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών. Τη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, που παρατηρήθηκε στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας, ακολούθησε η σταθεροποίηση του ετήσιου αριθμού περιστατικών στα 550 – 600 συγκριτικά με τα 400 – 450 που είχαμε στις αρχές της δεκαετίας.

 

Ένας στους τρεις, από τους ασθενείς αυτούς, διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο νόσου με αποτέλεσμα να διατρέχει αυξημένο κίνδυνο νόσησης, νοσηλείας και θανάτου σχετιζόμενων με το AIDS. Για την καλύτερη επιτήρηση της HIV λοίμωξης και το σχεδιασμό προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης, που θα στοχεύουν στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, πρόκειται να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ειδική εργαστηριακή ανίχνευση (RITA) των πρόσφατων (4 – 6 μήνες) λοιμώξεων από τον HIV.

 

Το 2011 συμπληρώνονται 15 χρόνια από την εισαγωγή της ισχυρής συνδυαστικής αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART) στη θεραπευτική της HIV λοίμωξης. Τη δραστική μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας και τη μετατροπή της μέχρι τότε θανατηφόρας νόσου σε χρόνια, με ένα προσδόκιμο επιβίωσης σχεδόν φυσιολογικό, διαδέχθηκαν οι προβληματισμοί για τη μακροπρόθεσμη τοξικότητα της αγωγής, από τη μία, αλλά και η ανάδυση, από την άλλη, μη καιροσκοπικών νοσημάτων, όπως ηπατοπάθεια, νεφροπάθεια, καρδιαγγειακά νοσήματα και νεοπλασίες, τα οποία απειλούν τους ασθενείς με χρόνια μη θεραπευόμενη HIV λοίμωξη. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, αλλά και της κυκλοφορίας νεώτερων και λιγότερο τοξικών

 

 

 

 

φαρμάκων, είναι η σύσταση για πρωιμότερη έναρξη θεραπείας ειδικά σε άτομα με συνυπάρχοντα νοσήματα. Η πρώιμη έναρξη θεραπείας εκτός από την ευεργετική της επίδραση στον έλεγχο της χρόνιας φλεγμονής φαίνεται ότι έχει σημαντική επίπτωση και στην πρόληψη της μετάδοσης της νόσου σε άλλα άτομα της κοινότητας.

Η έρευνα για την ανακάλυψη αποτελεσματικότερων και καλύτερα ανεκτών φαρμάκων έχει προσφέρει κατά την τελευταία διετία τέσσερα καινούρια αντιρετροϊκά σκευάσματα, εκ των οποίων τα δύο αποτελούν τους πρώτους εκπροσώπους δύο καινούριων θεραπευτικών κατηγοριών (αναστολείς ιντεγκράσης και αναστολείς CCR5).

Μέσα στο 2011, αναμένεται να κυκλοφορήσουν δύο νέα φάρμακα στο πλαίσιο των ήδη γνωστών κατηγοριών: ένας σταθερός συνδυασμός τεσσάρων αντιρετροϊκών σε ένα δισκίο (“Quad”, συνδυασμός elvitegravir, cobicistast και Truvada) και το rilpivirine, ένας δεύτερης γενιάς μη νουκλεοσιδικός αναστολέας της αντίστροφης μεταγραφάσης (NNRTI).

Οι ελπίδες μας για την ανάπτυξη εμβολίου και την οριστική θεραπεία της HIV λοίμωξης δεν έχουν μέχρι στιγμής ευοδωθεί όμως η έρευνα συνεχίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε να αποδώσει καρπούς στα επόμενα χρόνια. Μέχρι τότε, η σωστή ενημέρωση, η λήψη προφυλακτικών μέτρων και, πιθανόν, η θεραπεία των φορέων αποτελούν το αποτελεσματικότερο εργαλείο ελέγχου της εξάπλωσης της νόσου.

#########