Η σχέση και η εξέλιξή της, μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας είναι ένα κεφάλαιο όπου πολλά μπορεί να ειπωθούν γι’ αυτό. Η έμφαση όμως θα δοθεί στο πως δημιουργείται πως χτίζεται και θα είναι αυτό που σηματοδοτεί την μετάβαση ενός νέου εφήβου στην ώριμη ανδρική ηλικία όχι μόνο ως αναφορά την σωματική ωρίμανση, αλλά πως αυτό συνοδεύεται από την ανάλογη σεξουαλική συμπεριφορά. Επιπλέον θα ασχοληθούμε πως οι πρώτες ή η πρώτη σεξουαλική εμπειρία ενός νέου αγοριού επηρεάζει την περαιτέρω εξέλιξη και ωρίμανση της ανδρικής του ταυτότητας.

 

Από πού έρχονται τα μικρά παιδια, γιατί οι γυναίκες εχουν στήθος ;


Πώς απαντάμε στις ερωτήσεις τους και πότε

Σημαντικό είναι επίσης να δούμε πως οι οικογενειακές σχέσεις- η σχέση με τον πατέρα και την μητέρα επηρεάζουν την μεταβολή του στην ανδρική ωριμότητα.
Η ερωτική πράξη είναι μία απόλυτα ανθρώπινη εμπειρία όχι μόνο μια βιολογική εμπειρία παρ’ ότι ανάλογα με την ηλικία κατέχει ξεχωριστή θέση μια και η βιολογική λειτουργία διαφέρει από ηλικία σε ηλικία.

Από την πρώτη παιδική ηλικία τα μικρά παιδιά ξεκινούν να θέτουν ερωτήματα σε σχέση με τα εξωτερικά γνωρίσματα και διαφορές των δύο φύλων. Μεγαλώνοντας συχνά ρωτούν « Από πού έρχονται τα μικρά παιδιά», «Γιατί οι γυναίκες έχουν στήθος»;

Οι απαντήσεις που θα δώσουν οι γονείς διαμορφώνουν και την διάθεση των παιδιών σε ανάλογο ζήτημα. Όταν οι γονείς δυσφορούν πιθανόν δίνουν τροφή για να ξεκινήσουν μια δυσκολία στο να κουβεντιάζει κανείς τέτοια ζητήματα.

Όταν οι απαντήσεις ενέχουν την καχυποψία οδηγούν το παιδί στο συμπέρασμα «ότι οι γονείς δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν τέτοιες απαντήσεις διότι δεν είναι σωστό να ρωτά κανείς τέτοια ζητήματα». Αντιθέτως όταν ένα παιδί δέχεται φιλικές απαντήσεις εξοικειώνεται με το αντικείμενο, δεν χρειάζεται κανείς να ντρέπεται για αυτό, ή να μιλά ψιθυριστά. Με απλά λόγια, τα παιδιά μαθαίνουν από το περιβάλλον που ζουν και να αντιμετωπίζουν τα θέματα ζωής με καθαρή συνείδηση ή με αμηχανία και ντροπή.

Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε πως οι πρώτες αντιλήψεις απέναντι σε ζητήματα όπως η δημιουργία σεξουαλικής ταυτότητας, η δημιουργία αναστολών όταν τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι κακό και απαγορευμένο ξεκινούν σε πολλή μικρή ηλικία και σχετίζονται άμεσα με την αντίληψη που έχει το οικείο περιβάλλον γι’ αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι στις πολύ μικρές ηλικίες τα παιδιά πιστεύουν ότι οι αντιλήψεις των γονιών και οικείων είναι αντιπροσωπευτικές της αντίληψης όλου του κόσμου.

Σχέση, φύλο παιδιού και προσδοκίες

Τα κοινωνικά πρότυπα αλλαγών (Αγγλικό στοιχείο)

Αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα μέχρι στιγμής είναι ότι η σεξουαλική ταυτότητα του νέου διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνήθειες της οικογένειάς του, τα ήθη και τις παραδόσεις του κοινωνικού περίγυρού του.
Aρα η σεξουαλική ταυτότητα των νέων καθώς επίσης και η απόκτηση της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι της κάθε εποχής.

#########