Άρθρο κ. Διονυσίου Φιλιώτη, Προέδρου ΣΦΕΕ

Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις υπερβάσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που αποτελούν υπόδειγμα συνεργασίας με την πολιτεία για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης.

Η πρώτη υπέρβαση είναι η πολύ σημαντική συμβολή των επιχειρήσεων στην εθνική προσπάθεια για την επίτευξη εξοικονομήσεων στο σύστημα υγείας.

Ο φαρμακευτικές επιχειρήσεις συνέβαλλαν αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην προσπάθεια στην εξοικονόμηση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2010 και 1,1 δισ. για το 2011 στις συνολικές δαπάνες υγείας. Έχουμε επιτύχει, υπό αντίξοες συνθήκες, τη διατήρηση μιας ευαίσθητης ισορροπίας ανάμεσα στην άμεση πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε όλα τα φάρμακα με τιμές που είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την στήριξη της πολιτείας στην αντιμετώπιση της κρίσης (μειώσεις τιμών, λίστα, rebate) και έχουν κατακτήσει την επίζηλη θέση ενός ισχυρού και αξιόπιστου πυλώνα του συστήματος υγείας.

 

 

Η δεύτερη υπέρβαση αφορά στην  παραγωγή, την έρευνα και ιδιαίτερα την κλινική έρευνα, καθώς και τις αξιοσημείωτες επιδόσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στο πεδίο των εξαγωγών. Είμαστε ένας δυναμικός κλάδος 14.500 εργαζομένων με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση, επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη και εξάγουμε σε περισσότερες από 100 χώρες. Λίγοι πέραν του κλάδου γνωρίζουν ότι η παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα το 2009 ανήλθε σε ex factory τιμές στο ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρωτοπορία της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, καθώς εισάγουν στη χώρα εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ενσωματώνεται στο ελληνικό παραγωγικό και διοικητικό πρότυπο της ιδιωτικής οικονομίας, το οποίο ενισχύει και ενδυναμώνει.

Την ίδια ώρα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις επενδύουν μεγάλα κεφάλαια στην κλινική έρευνα. Σήμερα στην Ελλάδα διεξάγονται περίπου 250 παρεμβατικές κλινικές μελέτες με ενεργό συμμετοχή από περίπου 30 εταιρείες, με συνολικό προϋπολογισμό 84 εκ. ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά με τη δημιουργία ενός φιλικού για την κλινική έρευνα πλαισίου με ενιαίες και γρήγορες διαδικασίες για όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Το συμπέρασμα είναι ότι ο φαρμακευτικός κλάδος προσφέρει πολλαπλώς στην ανάπτυξη της οικονομίας και μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την υπέρβαση της κρίσης. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσουμε την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας στον κλάδο.

Η τρίτη υπέρβαση είναι το θετικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στο πεδίο της εποικοδομητικής διαβούλευσης με την πολιτεία. Ο ΣΦΕΕ καταθέτει συστηματικά προτάσεις – λύσεις στην πολιτική ηγεσία για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας. Αποδεικνύουμε με απτά επιχειρήματα την υπεροχή λύσεων που προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, μέσα από τη διαρκή διαβούλευση με την πολιτεία, έχουμε κατορθώσει να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση βιώσιμων και λειτουργικών αποφάσεων που ακολουθούν το ευρωπαϊκό πρότυπο και συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η πρόσφατη συμφωνία  για συμψηφισμό του rebate και του εισιτηρίου για ένταξη των φαρμάκων στη λίστα με κρατικά ομόλογα τα οποία έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις για την αποπληρωμή παλαιότερων χρεών και τα οποία λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Για όσες εταιρείες δεν διαθέτουν ομόλογα επιτεύχθηκε ο συμψηφισμός των ως άνω οφειλών με τα χρέη των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η συμφωνία αυτή για την οποία οφείλω να συγχαρώ τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη και την Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κυρία Αθηνά Δρέττα, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και προσφέρει στο κράτος στο ακέραιο τα εγγεγραμμένα έσοδα. Πρόκειται για μια λύση win-win που αποτελεί υπόδειγμα για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης αφού είναι σαφές ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη προϋποθέτει όσο ποτέ τη συνεργασία της πολιτείας με τον ιδιωτικό τομέα μέσα από την απαρέγκλιτη τήρηση αρχών διαφάνειας και δεοντολογίας. Η ίδια φιλοσοφία συμψηφισμού οφειλών μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο το πεδίο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ευρύτατο σχέδιο που εφόσον πραγματοποιηθεί θα αποτελέσει την απαρχή για μια νέα εποχή σχέσεων της πολιτείας με τις επιχειρήσεις που θα ανοίξει το δρόμο για μια διαφορετική Ελλάδα στο πεδίο της επιχειρηματικότητας.

#########