Αρχική Ειδήσεις - Νέα Alapis: Διευκρινίσεις σχετικά με την διαθεσιμότητα του προσωπικού

Alapis: Διευκρινίσεις σχετικά με την διαθεσιμότητα του προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

. Η εταιρεία ALAPIS A.B.E.E. (στο εξής η “Εταιρεία“), σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο διαψεύδει κατηγορηματικά τα αναφερόμενα σε αυτά, δηλαδή η Εταιρεία έχει θέσει σε διαθεσιμότητα το του προσωπικού της.

Η ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα της αγοράς , οποία σημειώνεται περαιτέρω μείωση του εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας και με στόχο τη μείωση του κόστους του Ομίλου, και σε ισχύουσες διατάξεις προτίθεται να θέσει σε διαθεσιμότητα μέρος από το προσωπικό της. το λόγο, δε, αυτό, ως εκ του νόμου προβλέπεται, έχει ήδη καλέσει το σύνολο των εργαζομένων της σε σχετική διαβούλευση την ειδικότερη μορφή, και το περιεχόμενο που θα λάβει το σύστημα διαθεσιμότητας.