Με την ίδρυση του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, το 1992, η πολιτεία ανέθεσε στο Κέντρο την ευθύνη των μεταμοσχεύσεων για τα θωρακικά όργανα, καρδιά και πνεύμονες. Την ευθύνη της εποπτείας και ελέγχου έχει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει το χαμηλότερο ποσοστό μεταμοσχεύσεων, την ώρα που οι ανάγκες στη χώρας μας είναι απολύτως συγκρίσιμες με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

.

 

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ενώ στη χώρα υπάρχει χαμηλό ποσοστό δωρητών οργάνων την ίδια ώρα η Ελλάδα είμαστε αναλογικά η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα θωρακικών οργάνων. Είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις λίστες του ΕΟΜ ότι την τελευταία δεκαετία  το 50% των οργάνων καρδιάς εξήχθησαν στην Ευρώπη, ενώ σημαντικός αριθμός δεν αξιοποιήθηκαν.  Αντιστοίχως  για πολλά χρόνια, όπως προκύπτει από στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων,  μεταμοσχεύσεις πνευμόνων δεν γινόντουσαν, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός μοσχευμάτων να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην μπορούν να γίνουν μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα.

Για πολλά χρόνια υπεύθυνος του προγράμματος μεταμοσχεύσεων του ΩΚΚ ήταν ο καρδιοχειρουργός Π.Αλιβιζάτος ο οποίος παράλληλα συμμετείχε και συμμετέχει στη διοίκηση του ΕΟΜ. Τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει ως Πρόεδρος του ΔΣ του ΩΚΚ  και για άγνωστους λόγους προχωρεί στη διάλυση του μεταμοσχευτικού προγράμματος του Κέντρου.  Το ΩΚΚ δεν έχει αποκτήσει την κατάλληλη υποδομή για τους ασθενείς μεταμοσχεύσεων με αποτέλεσμα να ζητείται να αφαιρεθεί η άδεια του Κέντρου. Επίσης με αποφάσεις και μεθοδεύσεις  του ίδιου προωθείται η απομάκρυνση ικανότατων στελεχών του Ωνασείου που είχαν τις προϋποθέσεις, τις γνώσεις και τα προσόντα για να συνεχίσουν και να προωθήσουν το πρόγραμμα. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν να απομακρυνθεί καρδιοχειρουργός που μπορούσε να αναπτύξει τις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις καρδιάς πνευμόνων οι οποίες δεν αναπτύχθηκαν ποτέ. Αντίστοιχα εξωθήθηκε σε παραίτηση ο διάδοχος του στο πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων καρδιάς πνευμόνων, ενώ τώρα προωθεί την έξωση από το δυναμικό του ΩΚΚ του υπεύθυνου μεταμοσχεύσεων πνευμόνων, πνευμονολόγου κ.Ι.Κριαρά.

 

 

Ερωτάται ο  κύριος Υπουργός:

 

1.            Θεωρεί ότι εξυπηρετεί την αποστολή του το ΩΚΚ όταν στο πιο κρίσιμο θέμα και ζήτημα αιχμής την περίοδο αυτή, τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων υστερεί και χάνει πολύτιμα επιστημονικά στελέχη και δεν αναπτύσσει τις κατάλληλες υποδομές;

Είναι νόμιμο στο θέμα των μεταμοσχεύσεων οι υπεύθυνοι προγραμμάτων να συμμετέχουν και στη διοίκηση του ΕΟΜ, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να είναι και ελέγχοντες;

2.            Προτίθεται να ζητήσει έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας του προγράμματος μεταμοσχεύσεων του ΩΚΚ την τελευταία εικοσαετία;

3.            Δικαιούται ο κ.Αλιβιζάτος, αν και συνδέεται συγγενικά με μέλη της κυβέρνησης,  ως υπηρεσιακός πρόεδρος του ΔΣ να στήνει μεθοδευμένες διώξεις εναντίον του επιστημονικού προσωπικού του ΩΚΚ που ασχολούνται με το  πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων πνευμόνων           ;

4.            Γνωρίζει το υπουργείο ότι το 50% των θωρακικών οργάνων εξάγονται και αν ναι τι έχει κάνει γι΄ αυτό;

5.            Τι προτίθεται να κάνει για να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία στο ΩΚΚ δεδομένου ότι ανώτατα στελέχη της διοίκησης, επιστημονικό προσωπικό και εργαζόμενοι του κέντρου ζητούν την απομάκρυνση του κ.Αλιβιζάτου;

 

Η  βουλευτής

 

Ντόρα Μπακογιάννη

#########