Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Φιλιώτη Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ειδική Έκδοση ΦΑΡΜΑΚΟ – ΥΓΕΙΑ, Απρίλιος 2011

#########