Σημαντικά ήταν τα συμπεράσματα των εργασιών του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναισθησιολογίας, με κεντρικό θέμα «Επιστημονικές βάσεις Κλινικής Πρακτικής» που διοργάνωσε η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία στις 12-15 Μαΐου 2011, στην Αλεξανδρούπολη. Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 850 σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ σημαντική ήταν η παρουσία γνωστών και ξένων ομιλητών από χώρες της ΕΕ, Βαλκανικής Χερσονήσου και ΗΠΑ, που ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε νευραλγικούς τομείς της ειδικότητας

, που τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της χορήγησης αναισθησίας για χειρουργικές και μόνον ανάγκες.

 

Όπως τονίζουν η κα Ελένη Μαυρομάτη, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, και η καθηγήτρια Ελένη Ασκητοπούλου, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας ανταποκρίθηκε στους στόχους του. Την ενημέρωση για επιτεύγματα, που επεκτείνονται έξω από την αίθουσα του χειρουργείου και αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία από την αναισθησία των ζωτικών οργάνων του χειρουργικού ασθενούς, όπως η νευροπροστασία και καρδιοπροστασία, καθώς και η βελτιστοποίηση των αναισθησιολογικών φροντίδων σε όλη την περιεγχειρητική περίοδο, όχι μόνον κατά τη χειρουργική επέμβαση, αλλά και κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση και τις μετεγχειρητικές φροντίδες. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο αναισθησιολόγος για την παροχή φροντίδων υψηλής ποιότητας στους ασθενείς είναι πολλές. Οι Έλληνες Αναισθησιολόγοι με τη συνεχή ενημέρωση είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις.

Κεντρικό ρόλο στο Συνέδριο είχε ένα στρογγυλό τραπέζι για την Ασφάλεια στην Αναισθησία, με βάση τις σύγχρονες προτάσεις της WHO (Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας)  «Η Ασφαλής Χειρουργική Σώζει Ζωές» καθώς και τη “Διακήρυξη του Ελσίνκι για την Ασφάλεια στην Αναισθησία” που υπογράφηκε πρόσφατα από όλες τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες Αναισθησιολογίας μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. Πρόσθετα ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα μιας σημαντικής μελέτης που διερεύνησε θέματα «Ασφάλειας των Αναισθησιολογικών Τμημάτων» των κρατικών νοσοκομείων, από πλευράς λειτουργίας, ιατρικής και νοσηλευτικής στελέχωσης και εξοπλισμού, 15 χρόνια μετά την εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης Y40/3592/96 για την «Ασφάλεια στην Αναισθησία».

Στα 74 κρατικά νοσοκομεία, που μέχρι σήμερα απάντησαν, διενεργούνται ετησίως 260.755 χειρουργικές επεμβάσεις με γενική ή περιοχική αναισθησία από 583 ειδικευμένους αναισθησιολόγους, ενώ είναι κενές 169 οργανικές θέσεις. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι 85 από αυτές τις θέσεις ανήκουν στα 21 μεγάλα νοσοκομεία στα οποία εκτελείται περίπου το 60% (154.358) αυτών των επεμβάσεων. Αυτό συνεπάγεται να εργάζονται αυτοί οι γιατροί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου τους και περισσότερες ώρες από την πλειοψηφία των ειδικευμένων γιατρών άλλων ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα καθιστά ελλειπή την παροχή αναισθησίας σε μη χειρουργικούς ασθενείς που υφίστανται επεμβατικές διεργασίες εκτός χειρουργείου, π.χ. στο γαστρεντερικό,  αιμοδυναμικό, κλπ ιατρείο. Η πίεση «παραγωγής» έχει αντίκτυπο στα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία και στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, που χρονικά σημαντικά υπολοίπονται.  Πρόσθετα η έλλειψη οργανωμένης και στελεχωμένης Αίθουσας Ανάνηψης στο 40% περίπου των νοσοκομείων, σημαίνει ότι είναι ελλειπής η άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση χειρουργικών ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή μετά από σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρά αυτές τις ελλείψεις και τις εργασιακές αντιξοότητες, όπως τονίζουν η κα Ελένη Μαυρομάτη, και η καθηγήτρια Ελένη Ασκητοπούλου, οι γνώσεις και το επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων Αναισθησιολόγων είναι υψηλό, γεγονός που αναδείχτηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και αναγνωρίστηκε και από τους προσκεκλημένους ξένους ομιλητές. Σε αυτό έχουν συμβάλλει οι συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας στο χώρο της Εκπαίδευσης, όπως η πολύ τεκμηριωμένη και αναλυτική πρόσφατη Εισήγηση προς το ΚΕΣΥ για την Ειδίκευση των Αναισθησιολόγων.

Οι δύο Πρόεδροι θέλουν να διαβεβαιώσουν τους Έλληνες ασθενείς ότι όταν υποβάλλονται σε αναισθησία στα κρατικά νοσοκομεία πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς κυρίως λόγω της αφοσίωσης και εγρήγορσης των Ελλήνων Αναισθησιολόγων, αλλά και της επάρκειας του αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Εντούτοις, το ρόλο και τη συμβολή του αναισθησιολόγου στην επιτυχία μιας επέμβασης δεν γνωρίζει ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, όπως ανέδειξε μια άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Λίγα Λόγια για την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρία

Η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1956, και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1.500 μέλη. Ως στόχους της έχει θέσει την προαγωγή της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας από ειδικευμένους Αναισθησιολόγους, καθώς και της Εντατικής Ιατρικής, της Επείγουσας Ιατρικής και Αναζωογόνησης, της Θεραπείας του Πόνου και γενικά της Περιεγχειριτικής Ιατρικής. Προωθεί ενεργητικά όχι μόνον τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και την έρευνα, αλλά και τη συνεργασία με τα θεσμοθετημένα όργανα σε επιστημονικά και μη θέματα της Ειδικότητας.

#########