Η ΑLAPIS Α.BΕ.E. (η «Εταιρεία» ή η «Alapis»), μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της Κίνας. Πιο συγκεκριμένα, η Alapis προχώρησε στην υπογραφή μη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρεία CSPC Pharmaceutical Group Limited  (“CSPC”)

(www.e-cspc.com).

 

 

Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Alapis σε συνεργασία με την CSPC θα διερευνήσει τρόπους συνεργασίας στους ακόλουθους τομείς:

 

(i) Προμήθεια πρώτων υλών, όπως APIs για την παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων της Alapis,

 

(ii) Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των υποδομών έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας, για την ανάπτυξη από κοινού νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και για την εισαγωγή και εμπορική εκμετάλλευση υφιστάμενων προϊόντων της CSPC στην ελληνική αγορά, καθώς και σε άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Alapis,

 

(iii) Συμπαραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, και

 

(iv) Ανταλλαγή σχετικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alapis, κ. Στέλιος Κυμπαρίδης, σχολίασε σχετικά με τις ανωτέρω επιχειρηματικές εξελίξεις:

«Καθώς η Κίνα εξελίσσεται σε μια ηγετική δύναμη στην παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την σύναψη της επιχειρηματικής συμφωνίας αυτής με μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες της Κίνας. Οι αρμόδιες επιχειρησιακές ομάδες των δύο εταιρειών θα συνεχίσουν να εργάζονται στενά ώστε να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν υπεραξία, συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Είμαστε  ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι η εταιρεία CSPC έχει διακρίνει και επιλέξει την Alapis ως τον αξιόπιστο συνεργάτη της, ο οποίος θα τη βοηθήσει στη προώθηση των συμφερόντων της στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μια διαδικασία η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποφέρει στο άμεσο μέλλον θετικά και απτά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.»

 

Η Alapis θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την ανωτέρω υπό διαπραγμάτευση συνεργασία.

#########