Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας  με την επωνυμία   «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφάσισε σε σημερινή του συνεδρίαση να προχωρήσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου προκειμένου μεταξύ άλλων να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και αναμένεται να προκύψουν στο εγγύς μέλλον.

 

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά  €87.930.826 με την έκδοση μιας νέας μετοχής ανά μίας παλαιάς στην τιμή των 0,50 Ευρώ ανά μετοχή.  Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eταιρείας.

 

Σχολιάζοντας την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ κα. Ρίτα Σουβατζόγλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου Υγεία, με την υποστήριξη της MIG και των υπολοίπων μετόχων μας, θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις συντελούμενες ανακατατάξεις και αναδιαρθρώσεις του κλάδου υγείας στη χώρα μας,  εμπεδώνοντας  την ηγετική μας θέση».

#########