Η φαρμακευτική εταιρεία  βιοτεχνολογίας Actelion ανακοίνωσε ότι η εταιρεία έλαβε  το φετινό βραβείο «Prix Hermès de lInnovation» στην κατηγορία «Βελτίωση των συνθηκών της ανθρώπινης ζωής» από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τις Δημιουργικές Στρατηγικές και την Καινοτομία.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τις Δημιουργικές Στρατηγικές και την Καινοτομία απονέμει ετησίως το Prix Hermès σε επιλεγμένα ιδρύματα και επιχειρήσεις σε αναγνώριση των εξαιρετικών και  καινοτόμων επιτευγμάτων τους σε διάφορους τομείς της ζωής. Περιλαμβάνει συνολικά οκτώ διαφορετικές κατηγορίες. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε  στο Παρίσι στις19 Απριλίου.

Το βραβείο Prix Hermès απενεμήθη στην Actelion σαν αναγνώριση του εκτεταμένου καινοτόμου ερευνητικού  της έργου όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Συγκεκριμένα, το βραβείο επιβραβεύει τη δέσμευση της Actelion να βελτιώσει τη θεραπεία παιδιών που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, ειδικά εκείνων με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.

Η Martine Clozel, Medical Directοr & Διευθύντρια του Ερευνητικού Τμήματος  της Actelion, δήλωσε: «Μας τιμά η απονομή αυτού του βραβείου, το οποίο αναγνωρίζει τη δέσμευση της Actelion στην καινοτόμο έρευνα προς όφελος των ασθενών με σπάνιες νόσους. Ειδικότερα, αναγνωρίζει τις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τα παιδιά. Με το Tracleer, αρχίσαμε την ανάπτυξη ενός σκευάσματος προσαρμοσμένο σε παιδιά με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της νόσου”.

Ο Marc Giget, Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τις Δημιουργικές Στρατηγικές και την Καινοτομία, εξήγησε ότι «Η Actelion τιμήθηκε με το βραβείο στην κατηγορία “Βελτίωση των συνθηκών της ζωής” σε αναγνώριση των συνολικών καινοτόμων επιτευγμάτων της ως ηγετική εταιρεία στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Από την ίδρυσή της, η Actelion έχει παραμείνει πιστή στη φιλοσοφία της και πάρα πολλοί ασθενείς έχουν βοηθηθεί από τα φαρμακευτικά της σκευάσματα”

#########