Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Ηλιτόμηνον» συνυπόγραψε το επείγον  αίτημα προς όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση της φροντίδας των πρόωρων βρεφών και των νεογέννητων στα κράτη μέλη. Το αίτημα  έγινε κατά τη διάρκεια της προώθησης του Caring for tomorrow – της Λευκής Βίβλου του EFCNI για την Υγεία της Μητέρας και του Νεογνού και την Παροχή Φροντίδας μετά το Εξιτήριο σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Υγεία της Μητέρας και του Νεογνού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Bρυξέλλες.

 

Οι πρόωρες γεννήσεις έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα και για τα πρόωρα βρέφη υπάρχει κίνδυνος να τύχουν υποδεέστερης φροντίδας με αποτέλεσμα την πρόκληση αναπτυξιακών προβλημάτων, υψηλότερων ποσοστών μαθησιακών και συμπεριφορικών διαταραχών, εγκεφαλικής παράλυσης, αισθητηριακών ελλειμμάτων, λοιμώξεων του αναπνευστικού και χρόνιων ασθενειών. Η καλά οργανωμένη, αποτελεσματική και στοχευμένη φροντίδα πριν από τη σύλληψη καθώς και η φροντίδα της μητέρας και του νεογνού μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στα πρόωρα βρέφη και τα νεογνά με ασθένειες καθώς και στις οικογένειές τους, που θα τους ακολουθεί στη μετέπειτα ζωή τους.

Αυτοί που χαράσσουν πολιτική σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ανισότητα στην υγεία με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα πρόωρα βρέφη, τα νεογνά και οι οικογένειές τους:

  • Θέτοντας την υγεία της μητέρας και του νεογνού ως κορυφαία προτεραιότητα στα προγράμματα της δημόσιας υγείας
  • Θεσπίζοντας εθνικά σχέδια για τη φροντίδα των πρόωρων βρεφών
  • Συμμετέχοντας σε μεγάλης κλίμακας καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την υγιή (σωστά εξελισσόμενη) εγκυμοσύνη
  • Συμφωνώντας σε εναρμονισμένα και συγκριτικά πρότυπα δεδομένων ώστε να βοηθήσουν τις συγκρίσεις των εκβάσεων υγείας
  • Επενδύοντας στις πολιτικές και πρακτικές για τη βελτίωση της φροντίδας της οικογένειας μετά το εξιτήριο

Η Ελένη Βαβουράκη, Πρόεδρος της οργάνωσης « Ηλιτόμηνον» τόνισε, “Είναι απαράδεκτο στις μέρες μας, οι πιο ευάλωτοι να τυγχάνουν υποδεέστερης φροντίδας.  Ξέρουμε ότι η υγιής γήρανση ξεκινά με τη γέννηση και τα πρόωρα βρέφη πρέπει να έχουν την ίδια ευκαιρία στη ζωή όπως και τα τελειόμηνα. Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή μας στο EFCNI και στις προσπάθειες που γίνονται πανευρωπαϊκά θα δυναμώσει τη φωνή μας και θα εισακουστεί το αίτημά μας από την Ελληνική Κυβέρνηση”.

Ο Dr. Peter Liese, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρότρυνε όσους χαράσσουν πολιτική και κυρίως τους γιατρούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των πρόωρων γεννήσεων, υποστηρίζοντας ότι: “Καλώ όλους όσοι παρευρίσκονται σήμερα, να δεσμευτούν στο αίτημά μας. Τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και στις κλινικές και τα νοσοκομεία όλης της Ευρώπης πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα βρέφη λαμβάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή. “

Σημειώσεις:

Σχετικά με τα πρόωρα νεογνά

Μια ανθρώπινη εγκυμοσύνη θεωρείται τελειόμηνη όταν διαρκεί 40 εβδομάδες. Ο τοκετός που λαμβάνει χώρα πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης θεωρείται πρόωρη γέννηση ανεξαρτήτως του βάρους γέννησης (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Αν και όλες οι γεννήσεις πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης ορίζονται ως πρόωρες, περισσότερες βλάβες και θάνατοι καταγράφονται σε βρέφη που γεννιούνται πριν τη συμπλήρωση 34 εβδομάδων [1, 2]. Συχνά εξυπηρετεί τις ανάγκες μας να χωρίζουμε τις πρόωρες γεννήσεις στις ακόλουθες υποομάδες:

  • Πρόωρες, γέννηση μεταξύ 23-37 εβδομάδων
  • Οριακά πρόωρες, γέννηση  μεταξύ 34-36 εβδομάδων
  • Mέτρια πρόωρες, γέννηση μεταξύ  32-34 εβδομάδων
  • Πολύ πρόωρες, γέννηση πριν τη συμπλήρωση 32 εβδομάδων
  • Εξαιρετικά πρόωρες, γέννηση πριν τη συμπλήρωση 28 εβδομάδων
#########