Την προηγούμενη εβδομάδα παραδόθηκε στον ΟΠΑΔ η Έκθεση Αποτελεσμάτων του αναδρομικού ελέγχου ανέλεγκτων νοσηλειών σε ιδιωτικές κλινικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Επί των 1.200 νοσηλειών που ελέγχθηκαν και για τις οποίες εκκρεμούσαν στον ΟΠΑΔ απαιτήσεις της τάξης των 12 εκατ. €, προτάθηκαν, μετά από κλινικό έλεγχο, περικοπές άνω των 2 εκατ. €, που αποτελούν το 17,34% του συνολικού αιτούμενου ποσού. Υπογραμμίζεται ότι οι περικοπές προς τις ιδιωτικές κλινικές όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσω των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου του Οργανισμού δεν υπερέβαιναν το 3%.

 

 

Σύμφωνα με την Έκθεση, η συντριπτική πλειοψηφία (74,02%) των περικοπών αναφέρονταν σε ειδικά υλικά (συνηθέστερα stents, υλικά αρθροπλαστικής κ.λπ.).  Επιπλέον τονίζεται ότι κατά τους ελεγκτές, εάν οι έλεγχοι διενεργούνταν σε πραγματικούς χρόνους (real time clinical audit) όπως γίνεται στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι περικοπές θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

 

Ήδη οι διοικήσεις των ιδιωτικών κλινικών αποδέχτηκαν την Έκθεση, παραιτούμενοι εγγράφως από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση.

 

Το έργο ανέλαβε για πρώτη φορά εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό και στοίχισε στον ΟΠΑΔ το ποσό των 57.800 € πλέον ΦΠΑ.

 

Η Διοίκηση του ΟΠΑΔ εκτιμά ότι τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν μια «καλή πρακτική» και σηματοδοτούν την εισαγωγή της τεκμηρίωσης στη βάση επιστημονικών δεδομένων για τον έλεγχο των δαπανών του Οργανισμού και, κυρίως, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ

Κυριάκος Σουλιώτης

#########