Με αφορμή δημοσιεύματα τύπου ή απόψεις που διατυπώθηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ανακοινώνει τα εξής, που αφορούν στη συνεργασία του με το Νοσοκομείο Παίδων « Σοφία»:

1.    Στις 19 Οκτωβρίου 2011 συνάντηση μεταξύ των Διοικήσεων του Ωνασείου Κέντρου, του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και των επιστημονικά Υπευθύνων υπό την Προεδρεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Α. .

2.    Αποφασίστηκε κάλυψη όλων των περιστατικών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και επιδόθηκε στη Διοίκηση του ΩΚΚ κατάσταση με μικρούς ασθενείς που θα να χειρουργηθούν

.

3.    Μέχρι σήμερα έχει γίνει η εισαγωγή στο ΩΚΚ έξι (6) παιδιών από τα οποία δύο (2) έχουν ήδη χειρουργηθεί, σήμερα χειρουργούνται τρία (3) και ένα (1) υπό παρακολούθηση στο Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα.

4.    Η εισαγωγή και νοσηλεία των παιδιών γίνεται σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει το ΩΚΚ με τα ασφαλιστικά μας ταμεία και επομένως οι δεν σε πρόσθετες δαπάνες όπως ανακριβώς υποστηρίχθηκε σε ορισμένες εκπομπές.

5.    Για τα ανασφάλιστα παιδιά εφαρμόζονται οι διατάξεις και η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο.  Επομένως δεν υφίσταται θέμα πρόσθετης δαπάνης για το συγγενικό περιβάλλον των παιδιών.

6.    Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει συναίσθηση της κοινωνικής του αποστολής και θα συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», σε αγαστή συνεργασία μαζί του, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο