Αρχική Ειδήσεις - Νέα Νοσηλεία παιδιών – ασθενών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

Νοσηλεία παιδιών – ασθενών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με αφορμή δημοσιεύματα τύπου ή απόψεις που σε τηλεοπτικές εκπομπές, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ανακοινώνει τα εξής, που αφορούν συνεργασία του με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία »:

1.    Στις 19 Οκτωβρίου 2011 έγινε συνάντηση μεταξύ των Διοικήσεων του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και των επιστημονικά υπό την Προεδρεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Α. Μουσιώνη.

2.    Αποφασίστηκε κάλυψη όλων των περιστατικών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και επιδόθηκε στη Διοίκηση του ΩΚΚ επικαιροποιημένη με μικρούς ασθενείς που θα πρέπει να χειρουργηθούν

.

3.    Μέχρι σήμερα έχει γίνει η εισαγωγή στο ΩΚΚ έξι (6) παιδιών από τα οποία δύο (2) ήδη χειρουργηθεί, σήμερα χειρουργούνται τρία (3) και ένα (1) βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα.

4.    Η εισαγωγή και νοσηλεία των παιδιών γίνεται σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει το ΩΚΚ με τα ασφαλιστικά ταμεία και οι γονείς δεν υποβάλλονται σε πρόσθετες δαπάνες όπως ανακριβώς υποστηρίχθηκε σε ορισμένες εκπομπές.

5.    Για τα ανασφάλιστα παιδιά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.  Επομένως δεν υφίσταται θέμα πρόσθετης δαπάνης για το συγγενικό περιβάλλον των παιδιών.

6.    Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει συναίσθηση της κοινωνικής του αποστολής και θα συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», σε αγαστή συνεργασία μαζί του, για όσο θα χρειαστεί με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο