Αρχική Επιχειρείν Ο ΣΦΕΕ ζητάει ανεξάρτητο και δυνατό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο ΣΦΕΕ ζητάει ανεξάρτητο και δυνατό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο πλέον , οικονομικά αυτοδύναμος δημόσιος οργανισμός στον τομέα του φαρμάκου, εγκρίνει και εποπτεύει όλα τα άπτονται δημοσίας υγείας με την , την και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη του ΕΟΦ διαθέτουν πολυετή εμπειρία επιτελώντας εξειδικευμένη, υψηλής ποιότητας εργασία σε θέματα εγκρίσεων, εργαστηριακών αναλύσεων, κλινικών μελετών, παραγωγής φαρμάκων, ανεπιθύμητων ενεργειών, ελέγχου ποιότητος, ελέγχου αγοράς κλπ

.

 

Ο ΣΦΕΕ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να την ανεξαρτησία, ως επίσης την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΦ και να υπογραμμίσει με αυτόν τον τρόπο ότι το φάρμακο, ως βασικός πυλώνας της δημοσίας υγείας, πρέπει να διοικείται και να ελέγχεται από σύγχρονη, ολοκληρωμένη, επιστημονική και ανεξάρτητη, θεσμική οντότητα.