Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο πλέον σημαντικός, οικονομικά αυτοδύναμος δημόσιος οργανισμός στον τομέα του φαρμάκου, εγκρίνει και εποπτεύει όλα τα θέματα που άπτονται της δημοσίας υγείας σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη του ΕΟΦ διαθέτουν πολυετή εμπειρία επιτελώντας εξειδικευμένη, υψηλής ποιότητας εργασία σε θέματα εγκρίσεων, εργαστηριακών αναλύσεων, κλινικών μελετών, παραγωγής φαρμάκων, αξιολόγησης ανεπιθύμητων ενεργειών, ελέγχου ποιότητος, ελέγχου αγοράς κλπ

.

 

Ο ΣΦΕΕ καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να κατοχυρώσει την ανεξαρτησία, ως επίσης την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΦ και να υπογραμμίσει με αυτόν τον τρόπο ότι το φάρμακο, ως βασικός πυλώνας της δημοσίας υγείας, πρέπει να διοικείται και να ελέγχεται από μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη, επιστημονική και ανεξάρτητη, θεσμική οντότητα.

#########